Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 882591 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL Birgit Oberer
Alptekin Erkollar
2 555784 SANAL TEHDİTLER VE AKADEMİK YAŞANTIDA KARŞILAŞILAN VAKALARIN ANALİZİ Muhammet Damar
Yılmaz Gökşen
3 434104 MESLEKYÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Aykut Tosun
Asiye Yüksel
Orkun Konak
Baris DEMIR
4 374783 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA “ HEREKE Ö.İ UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ” Baris DEMIR
Aykut Tosun
ASIYE YUKSEL
Gazi UÇKUN
5 452951 TÜRKİYE'DEKİ ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA CEYLAN YILDIRIM
6 721997 INTERNET ADDICTION MANAGEMENT AMONG STUDENTS OF AMA COMPUTER COLLEGES IN REGION III John Lenon Agatep
Domingo Edaňo
7 997404 QUALITY OF LECTURER’S FEEDBACK AND ITS IMPACT ON STUDENT LEARNING: A CASE STUDY OF A PUBLIC UNIVERSITY IN SARAWAK, MALAYSIA. kuldip singh
8 768381 "ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES" BY MARWAN M. OBEIDAT Marwan Obeidat
9 349733 VICO'NUN EĞITIM ANLAYIŞI. tanzer yakar
10 863843 QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION ADMISSION SYSTEM mengmeng chen
11 227296 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TEK DÜZEN MUHASEBE SISTEMI OKURYAZARLIĞININ EĞITIM BOYUTUNDA ÖĞRENCI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI Nurcan Günce
Gönül KONAKAY
Asiye Yüksel
12 327919 ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES Marwan M. Obeidat
13 711651 A PERFORMANCE STUDY FOR THE UNIVERSITIES FOUNDED BEFORE 1973, TURKEY Hasan Tosun
14 940446 YÜKSEKÖĞRETIM FINANSMANI: SAKARYA ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI (HIGHER EDUCATION FINANCING: THE SAMPLE OF SAKARYA UNIVERSITY) Gonca Güngör Göksu
Mehmet Emin ALTUNDEMİR
15 955939 ‘MIND’ ENLIGHTENMENT FROM THE LIBERAL ARTS HIGHER EDUCATION PERSPECTIVE Pınar Akarçay
Gökhan Ak
16 825318 READING COMPREHENSION ASSESSMENT: COMPARING READERS’ PERFORMANCE ACROSS QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS Zahia Mebarki
17 699284 UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİMDE “AÇIKLIK” KAVRAMININ İNCELENMESİ Gülay Ekren
Evrim GENÇ KUMTEPE
18 812738 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM VE ETİK TUTUMLARI Hüseyin Yüce
Ahmet Lütfi ORKAN
19 223990 TÜRKİYEDE MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDE GLOBALLEŞME SÜRECİNİN YARATTIĞI ETKİLER aysel güney
20 248907 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENLER VE SOSYALLEŞME TAKTİKLERİ “HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ Orkun Konak
Ceylan Gazi Uçkun
Öznur Gökkaya
Asiye Yüksel
Baris DEMIR
21 527158 HASBİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ mesut öztürk
Ercümend Ersanlı
22 722861 LMS SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI : MOODLE VE BLACKBOARD ÖRNEĞİ Ezgi Pelin Yıldız
23 817474 ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİNİN ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Serhat Arslan
Şehri Nur Kayıhan
24 322248 YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ KULLANIMINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIN BİLİMETRİK ANALİZİ Muhammet Damar
Güzin Özdağoğlu
Aşkın Özdağoğlu
25 476715 80’LERDEN GÜNÜMÜZE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI: KÜRESEL ÖLÇEKTE BİLİMETRİK BAKIŞ Güzin Özdağoğlu
Aşkın Özdağoğlu
Muhammet Damar
Özlem Bilik
Hale Turhan Damar
26 605407 PAZARLAMA EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK YÖNTEMLER İLE ANALİZİ Semra Aytuğ
Muhammet Damar
Güzin Özdağoğlu
Aşkın Özdağoğlu
27 467205 ÜNİVERSİTE KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ mine halis
28 612277 BACK TO STONE AGE. CREATIVE EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF A MANAGEMENT COURSE Birgit Oberer
Alptekin Erkollar
29 603656 REVISITING PRE-SERVICE SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHERS’ BELIEFS TOWARD USING INQUIRY-BASED AND TECHNOLOGY-ENHANCED TEACHING APPROACHES IN TURKEY Elvan Sahin
Mine Isiksal
Emine Aytekin
Ali Sagdic
30 857511 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİN KARİYER VE İŞ BULMA BEKLENTİLERİ "PRIVATE SAFETY AND PROTECTION PROGRAM STUDENTS" Orkun Konak
Asiye Yüksel
Baris DEMIR
Ceylan Gazi Uçkun
Öznur Gökkaya
31 301026 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Serhat Arslan
Mehmet Akcaalan
32 238381 THE ROLE OF BIOMECHANICS IN THE SPORTIVE PERFORMANCE ACTIVITY - FIGHTING SPORTS Liusnea Cristian Stefan
33 938633 UZAKTAN EĞITIM ILE ALINAN ORTAK DERSLERE YÖNELIK ÖĞRENCI PERFORMANSININ DEĞERLENDIRILMESI SERKAN DİŞLİTAŞ
ÖMER ÇIRAK
34 646569 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI YAZILI ANLATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Ulusoy
Dilek Altun
35 985271 ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN EBEVEYNLERININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Metin Çengel
Ayşe Alkan
36 400734 ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN OYUN BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESI Ayşe Alkan
Metin Çengel
37 256407 ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PLANLARI Ayşegül KARABAY
38 384551 TÜRKİYE’DE AKADEMİK FEMİNİZMİN KURUMSALLAŞMASI VE SORUNLARI EMİNE BALCI
39 324883 OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBIYATI VE RESIMLI ÇOCUK KITAPLARI ILE İLGILI METAFORLARI Mustafa Ulusoy
Dilek Altun
40 741229 YÜKSEKÖĞRETİMİN 65. HÜKÜMET PROGRAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Halük Ünsal
41 444038 AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ Gülay Ekren
Aykut Hamit TURAN
42 611728 ZIRAAT FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ÜNIVERSITEYE İLIŞKIN METAFOR ALGILARI Ülfiye Çelikkalp
şebnem bilgiç
Münire Temel
43 508723 HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ MESLEK SEÇIMINDE ETKILI ETMENLER Münire Temel
şebnem bilgiç
Ülfiye Çelikkalp
44 967321 THE TRANSLATION (STUDIES) PARAMETERS IN THE TRANSLATIONS OF HOLY QURAN İlyas ÖZTÜRK
45 344514 ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İhsan Seyit ERTEM
46 761215 SURİYELİ ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR İhsan Seyit ERTEM
47 381206 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ONLİNE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ: ABD ÖRNEĞİ İhsan Seyit ERTEM
48 843869 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIĞI OKUMA STRATEJİLERİ İhsan Seyit ERTEM
49 991838 ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLI ÖĞRENCILERIN BILIM İNSANINA YÖNELIK TUTUM VE İMAJLARININ İNCELENMESI Ercümend Ersanlı
Gökhan ATEŞ
Betül ATEŞ
50 727736 EVLİLİK UYUMU İLE TOLERANS DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ercümend Ersanlı
ÖZKAN ÖZCAN
51 220474 A PROPOSED INNOVATIVE MODEL OF THE ENGINEERING EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0 Alper Göksu
Numan Çelebi
Gonca Güngör Göksu
52 440292 TÜRKIYE’DE BILIMSEL ÜRETIM VE DEMOKRASI: NEDENSELLIK ANALIZI (1980-2015) MEHMET ZEKİ AK
Nurullah Altıntaş
53 672145 TÜRKİYE VE İRAN’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFETME, TOLERANS VE MUTLULUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Shiva Saeighi mameghani
Ercümend Ersanlı
54 839755 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ CANAN GÜVEN ŞAHİN
Ercümend Ersanlı
55 765823 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLENİN EVLİLİK UYUM DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER Ercümend Ersanlı
Zalike DEMİRCİ
56 564408 TÜRKIYE GERÇEKLIĞINDE MESLEK YÜKSEK OKULLARI Kenan SAKA
57 710659 EVLİLİK İLİŞKİLERİNDE EŞLERİN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARIYLA BAŞETMELERİNE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI EVLİLİK İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRME PROGRAMININ ETKİSİ Ercümend Ersanlı
Melek KALKAN
58 702985 EBELIK ÖĞRENCILERININ SABIR DÜZEYININ İNCELENMESI FUNDA AKDURAN
Özge Karakaya Suzan
NURSAN Cinar
59 546640 TÜRKİYE'DE AKIL YÜRÜTME BECERİSİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ Ercümend Ersanlı
Cem GENÇOĞLU
Volkan DURAN
60 786771 BEŞERÎ SERMAYE PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUMU Harun Kılıçaslan
61 318295 EĞİTİM HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ARAYIŞI VE TİEBOUT MODELİ IŞIĞINDA YERELLEŞME Harun Kılıçaslan
62 167729 EĞİTİM HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME Harun Kılıçaslan
63 675468 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Subhan EKŞİOĞLU
Gizem BAYRAM
Arzu ASLITÜRK
64 767326 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE (FOTOKATÜR) FOTOĞRAF VE KARİKATÜR BİRLİKTELİĞİ İLE YARATICI TASARIM CREATIVE DESIGN WITH PHOTO AND CARTOON COLLABORATION IN ARTS EDUCATION Rasim Soylu
65 652754 DERECELENDIRILMIŞ PUANLAMA ANAHTARININ AKADEMIK BAŞARIYA ETKISI Oguzhan Ozdemir
Cihad Kayali
66 612148 BIRINCI SINIF ÖĞRETMENLERININ TÜRKÇE DERSI ÖĞRETIM PROGRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI Ayşegül KARABAY
67 897474 TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN YERİ POSİTİON OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON IN SOCIAL STUDİES TEXTBOOKS IN TURKEY Asım ÇOBAN
MEHMET TEMİR
Numan KAÇAK
68 660376 GUIDING CURRICULUM DEVELOPMENT: STUDENT PERCEPTIONS FOR THE SECOND LANGUAGE LEARNING IN TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING ENVIRONMENTS Sinan Gürleyik
Elif Akdemir
69 435950 CONTENT ANALYSIS FOR THE POST-GRADUATE STUDIES IN CHEMISTRY EDUCATION IN TURKEY Engin MEYDAN
70 778367 OCCUPATIONAL EXPECTATIONS OF STUDENTS OF FOOD QUALITY CONTROL AND ANALYSIS DEPARTMENT Engin MEYDAN
71 952622 ÖĞRETMEN ADAYLARIIN MOBIL ÖĞRENMEYE İLIŞKIN TUTUMLARININ BELIRLENMESI Kemal Turgut
Elif Akdemir
72 896371 EĞITIM FAKÜLTESI ÖĞRENCILERI ILE PEDAGOJIK FORMASYON ÖĞRENCILERIN ÖĞRETMENLIK MESLEĞINE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Oguzhan Ozdemir
Nesrin Korkmaz
73 383591 NURSING STUDENTS’ LISTENING SKILLS AND AFFECTING FACTORS Semanur Özçelik
Nefise Bahçecik
Bedriye Yıldızhan
Berna Turan
Duygu Kaya
Mukaddes Soylu
Sümeyye Kara
74 604673 ACIL YARDIM VE AFET YÖNETIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ MESLEKÎ BEKLENTILERI Serkan Özden
75 190486 ULUSLARARASI GÖÇ SORUNUNUN HUKUKI, EKONOMIK VE SOSYAL DINAMIKLERINE İLIŞKIN TEORIK ÇERÇEVE seda aksümer
76 503667 EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMLERİNİN BAKIŞI Ömür Neczan Özmen
Güzin Özdağoğlu
Muhammet Damar
Sevgi Emirza
Ayça Kübra Hızarcı Payne
77 958452 AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ HANDAN ÖZCAN
78 777444 HEMŞİRELİKTE KARİYER ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK ANALİZİ Hale Turhan Damar
Özlem Bilik
Aşkın Özdağoğlu
Güzin Özdağoğlu
Muhammet Damar
79 123948 TQM IMPLEMENTATIONS IN LIBYA TECHNICAL COLLEGES Dafer Khalil
Muhsin HALIS
80 510844 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE NİTELİK Mükrimin Şevket Güney
Birkut Güler
81 431892 ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI HANDAN ÖZCAN
82 852471 TÜRKİYE’DEKİ ÇEVİRİBİLİM VE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜM MÜFREDATLARININ ALTYAZI ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ayhan GÜNEŞ
83 807746 THE EFFECT ON USER SATISFACTION PERCEIVED QUALITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R Kamil Çelik
Alptekin Sökmen
84 717011 RASYONEL BİR SEÇİM OLARAK ÇOCUK İSİMLERİ TERCİHİ Fethi Nas
Gönül Erdem Nas
85 349222 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞ SEÇİMİ BELİRLEYEN ETKENLER Fethi Nas
Rıdvan ŞİMŞEK
86 813818 QUALITY ASSURANCE STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION: THE CASE OF GHANAIAN POLYTECHNICS PATRICK SWANZY
87 631886 GOVERNMENT INTERVENTIONS IN HIGHER EDUCATION : A THEORETICAL APPROACH Hülya Bulut
88 702723 A CORPUS-BASED STUDY OF LINKING ADVERBIALS THROUGH CONTRASTIVE ANALYSIS OF L1/L2 PHD DISSERTATIONS Hilal Güneş
89 451464 ASSESING THE CONCEPT OF DISTINCTION IN CULINARY TERMS Kubra Yuzuncuyil
Aytekin İsman
Berkay BULUS
90 990012 TÜRKİYE’DE YÜKSEK EĞİTİMİN AKREDİTASYONU KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME Ergün Demirel
Dinçer BAYER
91 325609 SATISFACTION LEVELS AND AFFECTING FACTORS RELATED TO LEARNING OF NURSING STUDENT TAKING INTERNAL MEDICINE NURSING HAVVA SERT
AHMET SEVEN
SERAP ÇETİNKAYA
MERYEM PELİN
92 334190 ÖĞRETIM ELEMANI ILE IDARI PERSONEL MEMNUNIYETININ ÖZEL ALAN (FAKÜLTE, BÖLÜM, BIRIM) DÜZEYINDE ÇEŞITLI BOYUTLARDAN ILIŞKISI (GAZI ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI)* Halük Ünsal
Galip YÜKSEL
93 923096 KANSER CERRAHİSİNDE HASTA EĞİTİMİ VE SON TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ 3D BASKI MODELİ Havva Bozdemir
DİLEK AYGİN
94 313376 ARTIRILMIŞ GERÇEKLIĞIN SOSYAL MEDYADA YANSIMALARI: AVATARLAR ARACILIĞIYLA İLETIŞIM Kadriye UZUN
95 381168 DETERMINATION OF CULTURAL INTELLIGENCE AND INTERCULTURAL SENSITIVITY LEVELS OF THE STUDENTS Öznur Adadıoğlu
MERYEM PELİN
AHMET SEVEN
SERAP ÇETİNKAYA
HAVVA SERT
96 815002 YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARI- YEREL KAMU OTORITESI ORTAKLIĞI (TURIZM HAFTASI KAPSAMINDA YEREL TARIH ÇALIŞMASI- TARAKLI ÖRNEĞI) İsmail BİLGİÇLİ
Mehmet Alper CANTİMER
97 897836 STRESS PERCEIVED BY THE STUDENTS TAKING INTERNAL MEDICINE NURSERY CLASS AND THEIR COPING BEHAVIORS FOR STRESS HAVVA SERT
SERAP ÇETİNKAYA
AHMET SEVEN
MERYEM PELİN
98 933331 EFFECTIVENESS OF PERCEIVED USABILITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM ON USER SATISFACTION: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R Kamil Çelik
Alptekin Sökmen
99 414691 GERÇEK YAŞAM TEMELLİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL YETERLİK VE OKULA UYUM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Nermin TEMEL
Özkan Sapsağlam
100 410836 METIN VE VIDEO FORMATLI ÖĞRENME GÜNLÜKLERININ OKUL DENEYIMI DERSI KAPSAMINDA İNCELENMESI Murat DEBBAĞ
Mustafa FİDAN
101 591784 ENHANCING QUALITY IN HIGHER EDUCATION THROUGH INTERNATIONAL COLLABORATION: PROJECT MENTORESS Pınar Ozdemir
Taner Albayrak
102 336459 INTERNAL AND EXTERNAL INTERACTIONS OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION ECOSYSTEMS OF UNIVERSITIES: A STUDY AT TURKISH UNIVERSITIES Pınar Ozdemir
103 403308 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE FARKLILIKLAR Mükrimin Şevket Güney
Birkut Güler
104 485811 CLASSDOJO: DIJITAL SINIF YÖNETIM PROGRAMININ ÖĞRENCI-VELI VE ÖĞRETMEN ÜZERINDEKI ETKILERI Ferhat BAHÇECİ
Burak EFE
105 537895 HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI HAZIRLAMADA DIŞ PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ Emrah Gül
Hakan Gündoğmuş
Çilem DOĞAN GÜL
Mehmet Nuri BODUR
106 754716 6. SINIF FEN BILIMLERI DERSINDE DOLAŞIM SISTEMI KONUSUNUN KAVRAM KARIKATÜRÜ TEKNIĞI ILE ÖĞRETILMESININ ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISININ İNCELENMESI BETÜL ATEŞ
Gökhan ATEŞ
107 753911 2010-2017 YILLARI ARASINDA MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINDAKİ KONTENJAN-YERLEŞEN ÖĞRENCİ DURUMU Hüseyin ÇAVUŞ
108 511812 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜ 2017-2018 GÜZ YARI YILINDA TERCİH EDEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ VE TERCİH NEDENLERİ Ahmet Erhan Tanyeri
Caner Erden
Hakan İşgören
109 240965 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE AÇISINDAN GÖRÜNÜRLÜĞÜ (2000 YILINDAN SONRA KURULAN) Hüseyin ÇAVUŞ
Canan Zehra ÇAVUŞ
110 629020 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN) Canan Zehra ÇAVUŞ
Hüseyin ÇAVUŞ
111 572710 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ FIZIK LABORATUVARI KAYGILARI, TUTUMLARI VE ÖZ-YETERLIK İNANÇLARI ARASINDAKI İLIŞKI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA: YAPISAL EŞITLIK MODELLEMESI N.İzzet KURBANOĞLU
Mithat TAKUNYACI
112 266012 DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF HAKKARI UNIVERSITY STUDENTS Hakan Gündoğmuş
Emrah Gül
Mehmet Nuri BODUR
Çilem DOĞAN GÜL
113 589665 21. YÜZYIL OKULLARINDA EĞITIM ORTAMLARININ TASARIMI Hülya Özkul
Osman Özkul
114 538287 BOLOGNA SÜRECININ UNUTULAN YÜZÜ: SOSYAL BOYUT Devrim VURAL YILMAZ
Cevdet YILMAZ
115 847675 HISTORICAL TRANSFORMATION OF FOREIGN POLICIES IN INTERNATIONAL SYSTEM: EXAMPLE OF TURKEY’S AFRICAN POLICIES AND IT’S ROLE IN HIGHER EDUCATION Asena Boztaş
116 224212 ARTIRILMIŞ GERÇEKLIĞIN SOSYAL MEDYADA YANSIMALARI: AVATARLAR ARACILIĞIYLA İLETIŞIM Kadriye UZUN
117 221726 INCIDENTAL LEARNING OR INTENTIONAL LEARNING: A COMPROMISING AND COMPLEMENTARY ACCOUNT Furkan Beşel
118 557363 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ali Rıza Mancı
119 471182 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SEÇMELİ YÖNTEMİN KULLANIMI Adem İşcan
Özlem Gedikli
120 525806 ISSUES AND SUGGESTIONS ON ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT MONE PRIMARY SCHOOLS Hilal Güneş
Fulda Fulden Karaazmak
121 727139 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KAYGILARININ BELİRLENMESİ Mustafa TÜMEN
Mithat TAKUNYACI
122 223968 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ YETERLİK İNANÇLARI Mithat TAKUNYACI
123 835204 ÖĞRETMEN ADAYLARININ LEGO ROBOTIK ÖĞRETIM, ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK VE TERS YÜZ EDILMIŞ SINIF KAVRAMLARINA İLIŞKIN METAFORIK ALGILARI MURAT DEBBAĞ
Mustafa FİDAN
Barış Çukurbaşı
124 671695 ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Halil ibrahim Balkul
HÜSEYİN ERSOY
125 119855 TÜRKIYE'DE PARAZITOLOJI ALANINDA YAPILAN LISANSÜSTÜ TEZLERIN PROFILI Mehmet Fatih Aydin
126 612030 MESLEK YÜKSEKOKULU BILGISAYAR TEKNOLOJILERI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ BILIŞIM BECERILERININ SEKTÖR AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI Ferhat BAHÇECİ
Ömer ÖZĞAN
127 692611 TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: İÇERİK ANALİZİ Leyla UŞENGÜL
Ferhat BAHÇECİ
128 207286 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE VLOG KULLANIMI: BİR DURUM ÇALIŞMASI Murat DEBBAĞ
Mustafa FİDAN
129 468634 A SUGGESTED BLENDED ACCENT TRAINING PROGRAM TO INCREASE EFL STUDENTS' AWARENESS OF WORLD ENGLISHES: WHAT DO STUDENTS THINK? Abdullah Coşkun
130 454205 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖZELİNDE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN TERCİH EDİLİRLİĞİ Tulin Cetin
Mustafa Erkan TURAN
Ali Demir
Mehmet Ali Yurdusev
131 399929 UZAKTAN EĞITIM ÖĞRENCILERININ ASENKRON DERS VIDEOLARI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI MURAT DEBBAĞ
132 411877 GÖRME ENGELLI BIR ÖĞRENCININ YÜKSEK ÖĞRETIM TECRÜBESI: OTOETNOGRAFIK BIR YAKLAŞIM Dilek Karaca
133 318333 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YATAN BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMI KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI İlknur KAHRİMAN
Harun ÖZBEY