Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 743824 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL Birgit Oberer
Alptekin Erkollar
Nico Lowry
Siegfried Begun
2 125527 YABANCI DIL BILGISI SEVIYE TESPIT SINAVI'NIN (YDS) DÜŞÜNDÜRDÜKLERI Murat POLAT
3 828043 INSTITUTIONAL COMPLETENESS IN HIGHER EDUCATION: AN EXAMINATION OF AN IRISH UNIVERSITY FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL STUDENTS Buse Gamze Üstündağ
4 532815 A STUDY ON THE HECS (HIGHER EDUCATION CONTRIBUTION SCHEME), DEATH AND TAXES IN AUSTRALIA: REVIEWING THE PROPOSAL TO INCLUDE HECS-HELP DEBT AS PART OF AN ESTATE ON DEATH Ergun Gide
Steven Holliday
5 336993 A MODEL PROPOSAL FOR COMPUTER AIDED EDUCATION Kuddis Büyükakıllı
6 857662 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA KALİTE ÇALIŞMALARI Kuddis Büyükakıllı
7 903405 THE ROLE OF 18TH AMMENDMENT ON THE HIGHE EDUCATION IN PAKISTAN dr Mohammad Sohail
8 976714 PATIENT SAFETY CULTURE OF MIDWIFERY STUDENTS Handan ÖZCAN
Yasemin AYDIN KARTAL
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
9 433371 INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING ACADEMIC SELF COMPETENCIES OF MIDWIFERY STUDENTS Handan ÖZCAN
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
Yasemin AYDIN KARTAL
10 177451 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Yasemin AYDIN KARTAL
Handan ÖZCAN
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
11 503284 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Yasemin AYDIN KARTAL
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
Handan ÖZCAN
12 830880 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
Handan ÖZCAN
Yasemin AYDIN KARTAL
13 245333 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
Yasemin AYDIN KARTAL
Handan ÖZCAN
14 164290 IMPACT OF STUDENTS’ SELF-ADVOCACY ON THEIR PERCEPTION IN DESIGN-STUDIO Hozan Latif Rauf
Kağan Günçe
Münevver Özgür Özersay
15 341650 BIR DEVLET ÜNIVERSITESINDE UYGULANAN MENTORLUK PROGRAMININ SONUÇLARININ INCELENMESI: YABANCI DILLER YÜKSEKOKULU ÖRNEĞI Figen Karaferye
16 492484 THE EFFECT OF VIBER APPLICATION ON THE ACQUISITION OF CLIPPED, BLENDED AND ACRONYM WORDS Liqaa Habeb Al-Obaydi
Atyaf Hasan Ibrahim
17 110346 THE USE OF CONTEXT IN TEACHING GRAMMAR AND ITS INFLUENCE ON EFL SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ACHIEVEMENT IN GRAMMAR RULES Fatima Raheem
Khansaa Hasan
18 897983 MANAGING OF TEACHING STAFF FOR QUALITY EDUCATION DELIVERY IN SECONDARY SCHOOLS Amnah Hassan Dammas
19 513058 EFFICIENCY ASSESSMENT OF TURKISH UNIVERSITIES USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS Bushra Soummakie
Işılay TALAY DEĞİRMENCİ
20 208933 RENEWABLE ENERGY IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF NORTH CYPRUS John Emmanuel ogbeba
Ercan Hoskara
21 762336 SELF-EFFICACY OF TEACHERS AS A PREDICTOR OF TEST ANXIETY AMONG UNIVERSITY STUDENTS Bushra Akram
22 817965 AFRIKALI GÖÇMENLERIN AVRUPA YOLCULUĞUNDA TÜRKIYE’NIN ROLÜ/THE ROLE OF TURKEY ON AFRICAN IMMIGRANTS EUROPEAN JOURNEY Asena Boztaş
Dilşad Türkmenoğlu Köse
23 616737 2002 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇILIMLARI: AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA Asena Boztaş
Dilşad Türkmenoğlu Köse
24 389843 AFRİKA’DAKİ ÇATIŞMALARA BALKANLAR MODELİ: ETNİK VEYA DİNİ? DEVLET VEYA GRUPLAR? /BALKANS MODEL FOR CONFLICTS IN AFRICA: ETHNIC OR RELIGIOUS? STATE OR GROUPS? Asena Boztaş
Dilşad Türkmenoğlu Köse
25 752861 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ DERS DENETİMLERİN ÖĞRETMEN PERFORMANSINA VE VELİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ EDA YENEN
EDA YENEN
26 361246 KUZEY KIBRIS’TA MESLEK LİSELERİ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Yeşim Üstün Aksoy
Mehmet Çağlar
27 991500 REASONS TEACHERS WILL BE ECSTATIC WORKING UNDER THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY IN TEACHING PHONOLOGY Mohsine Wahib
28 580583 KAMU ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARINDA YER ALAN PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ Ali Özdemir
Lütfü Çakır
29 432995 ERGENLERİN MESLEKİ YÖNELİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ Serhat Arslan
Fatih ÖZBULAT
30 455943 ERGENLERIN SORUNLARINI İÇSELLEŞTIRMESINI ETKILEYEN FAKTÖRLER Serhat Arslan
Fatih ÖZBULAT
Hasret Sevil
31 851156 MÜLTECILERIN SAĞLIK SORUNLARI ÜZERINE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESI esin sezgin
hale tosun
32 394017 ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI Kerim Karabacak
33 783579 MÜLTECİ KADINLARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ Hale Tosun
esin sezgin
Ayşe Tosun
34 953162 MÜLTECİLERE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİR REHBER: EVRENSEL ETİK İLKELER Hale Tosun
esin sezgin
Ayşe Tosun
35 887781 KÜTÜPHANE NITELIĞI ILE ÜNIVERSITE NITELIĞI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI Ziya Toprak
Tuba Kaya
36 685371 INCOME RESOURCES FOR AN UNIVERSITY AND CASE STUDIES FROM TURKEY Hasan Tosun
37 185101 MODERN TEKNOLOJİNİN YARATTIĞI YENİ FOBİ: MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSU (NOMOFOBİ) Dr. Ezgi Pelin Yıldız
38 100135 HOW TO EVALUATE ACADEMIC STAFF ? EFFICACY AND PERFORMANCE CREATIVITY AND INNOVATION OF THE STRUCTURES AND SCHEMES Mokhtar Abdellah MAAZOUZ
39 490031 ÜNIVERSITELERIN EĞITIM GÖREVININ KALITESINI ARTIRMA ARACI OLARAK PROGRAM DEĞERLENDIRME Nurdan Kalaycı
Elif İlhan
Fahriye Hayırsever
40 915635 YÜKSEKÖĞRETIMDE İNSANI BECERILERIN ÖĞRENENLERE KAZANDIRILMASI İÇIN ÖZ YÖNELIMLI ÖĞRENME MODELI Hüseyin Şimşek
Elif İlhan
41 334490 EFFECT OF THE TRANSFORMATIONAL SCHOOL LEADERSHIP PRACTICES ON SELF EFFICACY AND COLLECTIVE EFFICACY OF TEACHERS PROFESSIONALLY QUALIFIED IN HIGHER EDUCATION tariq Dr
Afira Aslam Aslam
42 443062 EĞİTİMİN POLİTİK İŞLEVİNE BİR ÖRNEK: DARÜLFÜNUN’DAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE SADIK KARTAL
43 770936 SAĞLIK SISTEMİNİN CEVAP VEREBİLİRLİĞİNDEKİ HETEROJENLİĞİ ANLAMADA VİNYET YAKLAŞIMI: BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ BETÜL AKALIN
44 367392 PSIKOLOJIK DANIŞMAN TÜKENMIŞLIK ÖLÇEĞI Nihan Arslan
Hilal Alkan
45 481988 KALİTE VE KALİTELİ ÜNİVERSİTE KAVRAMLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ ALGILARI(GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) sedanur girayhan
Nurdan Kalaycı
46 460977 KURUM KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI ÜZERINE BIR İNCELEME Cem Gülcan
47 832001 ENDÜSTRI 4.0 TOPLUMUNDA ALGORITMA VE PROGRAMLAMA EĞITIMININ ÖNEMI fatih özkaynak
48 915272 ÜNIVERSITELERDE STRATEJIK YÖNETIM: PLANLAMA, KONUŞLANDIRMA VE DEĞERLENDIRME SÜREÇLERINDE HOSHIN KANRI YAKLAŞIMI Gülser Köksal
Altan İlkuçan