Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 882591 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL Birgit Oberer
Alptekin Erkollar
2 555784 SANAL TEHDİTLER VE AKADEMİK YAŞANTIDA KARŞILAŞILAN VAKALARIN ANALİZİ Muhammet Damar
Yılmaz Gökşen
3 434104 MESLEKYÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Aykut Tosun
Asiye Yüksel
Orkun Konak
Baris DEMIR
4 374783 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA “ HEREKE Ö.İ UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ” Baris DEMIR
Aykut Tosun
ASIYE YUKSEL
Gazi UÇKUN
Öznur GÖKKAYA
5 452951 TÜRKİYE'DEKİ ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA CEYLAN YILDIRIM
6 721997 INTERNET ADDICTION MANAGEMENT AMONG STUDENTS OF AMA COMPUTER COLLEGES IN REGION III John Lenon Agatep
Domingo Edaňo
7 997404 QUALITY OF LECTURER’S FEEDBACK AND ITS IMPACT ON STUDENT LEARNING: A CASE STUDY OF A PUBLIC UNIVERSITY IN SARAWAK, MALAYSIA. kuldip singh
8 349733 VICO'NUN EĞITIM ANLAYIŞI. tanzer yakar
9 863843 QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION ADMISSION SYSTEM mengmeng chen
10 227296 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TEK DÜZEN MUHASEBE SISTEMI OKURYAZARLIĞININ EĞITIM BOYUTUNDA ÖĞRENCI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI Nurcan Günce
Gönül KONAKAY
Asiye Yüksel
11 327919 ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES Marwan M. Obeidat
12 711651 A PERFORMANCE STUDY FOR THE UNIVERSITIES FOUNDED BEFORE 1973, TURKEY Hasan Tosun
13 940446 YÜKSEKÖĞRETIM FINANSMANI: SAKARYA ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI (HIGHER EDUCATION FINANCING: THE SAMPLE OF SAKARYA UNIVERSITY) Gonca Güngör Göksu
Mehmet Emin ALTUNDEMİR
14 955939 ‘MIND’ ENLIGHTENMENT FROM THE LIBERAL ARTS HIGHER EDUCATION PERSPECTIVE Pınar Akarçay
Gökhan Ak
15 825318 READING COMPREHENSION ASSESSMENT: COMPARING READERS’ PERFORMANCE ACROSS QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS Zahia Mebarki
16 699284 UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİMDE “AÇIKLIK” KAVRAMININ İNCELENMESİ Gülay Ekren
Evrim GENÇ KUMTEPE
17 812738 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM VE ETİK TUTUMLARI Hüseyin Yüce
Ahmet Lütfi ORKAN
18 223990 TÜRKİYEDE MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDE GLOBALLEŞME SÜRECİNİN YARATTIĞI ETKİLER aysel güney
19 248907 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENLER VE SOSYALLEŞME TAKTİKLERİ “HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ Orkun Konak
Ceylan Gazi Uçkun
Öznur Gökkaya
Asiye Yüksel
Baris DEMIR
20 527158 HASBİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ mesut öztürk
Ercümend Ersanlı
21 722861 LMS SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI : MOODLE VE BLACKBOARD ÖRNEĞİ Ezgi Pelin Yıldız
22 817474 ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİNİN ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Serhat Arslan
Şehri Nur Kayıhan
23 322248 YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ KULLANIMINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIN BİLİMETRİK ANALİZİ Muhammet Damar
Güzin Özdağoğlu
Aşkın Özdağoğlu
SABRİ ERDEM
24 476715 80’LERDEN GÜNÜMÜZE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI: KÜRESEL ÖLÇEKTE BİLİMETRİK BAKIŞ Güzin Özdağoğlu
Aşkın Özdağoğlu
Muhammet Damar
Özlem Bilik
Hale Turhan Damar
25 605407 PAZARLAMA EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK YÖNTEMLER İLE ANALİZİ Semra Aytuğ
Muhammet Damar
Güzin Özdağoğlu
Aşkın Özdağoğlu
26 467205 ÜNİVERSİTE KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Mine Halis
Duygu ADALIOĞLU AY
27 612277 BACK TO STONE AGE. CREATIVE EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF A MANAGEMENT COURSE Birgit Oberer
Alptekin Erkollar
28 603656 REVISITING PRE-SERVICE SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHERS’ BELIEFS TOWARD USING INQUIRY-BASED AND TECHNOLOGY-ENHANCED TEACHING APPROACHES IN TURKEY Elvan Sahin
Mine Isiksal
Emine Aytekin
Ali Sagdic
29 857511 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİN KARİYER VE İŞ BULMA BEKLENTİLERİ Orkun Konak
Asiye Yüksel
Ceylan Gazi Uçkun
Aykut Tosun
Baris DEMIR
30 301026 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Serhat Arslan
Mehmet Akcaalan
31 238381 THE ROLE OF BIOMECHANICS IN THE SPORTIVE PERFORMANCE ACTIVITY - FIGHTING SPORTS Liusnea Cristian Stefan
32 938633 UZAKTAN EĞITIM ILE ALINAN ORTAK DERSLERE YÖNELIK ÖĞRENCI PERFORMANSININ DEĞERLENDIRILMESI SERKAN DİŞLİTAŞ
ÖMER ÇIRAK
33 646569 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI YAZILI ANLATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Ulusoy
Dilek Altun
34 985271 ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN EBEVEYNLERININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Metin Çengel
Ayşe Alkan
35 400734 ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN OYUN BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESI Ayşe Alkan
Metin Çengel
36 256407 ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PLANLARI Ayşegül KARABAY
37 384551 TÜRKİYE’DE AKADEMİK FEMİNİZMİN KURUMSALLAŞMASI VE SORUNLARI EMİNE BALCI
38 324883 OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBIYATI VE RESIMLI ÇOCUK KITAPLARI ILE İLGILI METAFORLARI Mustafa Ulusoy
Dilek Altun
39 741229 YÜKSEKÖĞRETİMİN 65. HÜKÜMET PROGRAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Halük Ünsal
40 444038 AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ Gülay Ekren
Aykut Hamit TURAN
41 611728 ZIRAAT FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ÜNIVERSITEYE İLIŞKIN METAFOR ALGILARI Ülfiye Çelikkalp
şebnem bilgiç
Münire Temel
42 508723 HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ MESLEK SEÇIMINDE ETKILI ETMENLER Münire Temel
şebnem bilgiç
Ülfiye Çelikkalp
43 967321 THE TRANSLATION (STUDIES) PARAMETERS IN THE TRANSLATIONS OF HOLY QURAN İlyas ÖZTÜRK
44 344514 ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İhsan Seyit ERTEM
45 761215 SURİYELİ ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR İhsan Seyit ERTEM
46 381206 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ONLİNE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ: ABD ÖRNEĞİ İhsan Seyit ERTEM
47 843869 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIĞI OKUMA STRATEJİLERİ İhsan Seyit ERTEM
48 991838 ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLI ÖĞRENCILERIN BILIM İNSANINA YÖNELIK TUTUM VE İMAJLARININ İNCELENMESI Ercümend Ersanlı
Gökhan ATEŞ
Betül ATEŞ
49 727736 EVLİLİK UYUMU İLE TOLERANS DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ercümend Ersanlı
ÖZKAN ÖZCAN
50 220474 A PROPOSED INNOVATIVE MODEL OF THE ENGINEERING EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0 Alper Göksu
Numan Çelebi
Gonca Güngör Göksu
51 440292 TÜRKIYE’DE BILIMSEL ÜRETIM VE DEMOKRASI: NEDENSELLIK ANALIZI (1980-2015) MEHMET ZEKİ AK
Nurullah Altıntaş
52 672145 TÜRKİYE VE İRAN’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFETME, TOLERANS VE MUTLULUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Shiva Saeighi mameghani
Ercümend Ersanlı
53 839755 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ CANAN GÜVEN ŞAHİN
Ercümend Ersanlı
54 765823 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLENİN EVLİLİK UYUM DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER Ercümend Ersanlı
Zalike DEMİRCİ
55 564408 TÜRKIYE GERÇEKLIĞINDE MESLEK YÜKSEK OKULLARI Kenan SAKA
56 710659 EVLİLİK İLİŞKİLERİNDE EŞLERİN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARIYLA BAŞETMELERİNE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI EVLİLİK İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRME PROGRAMININ ETKİSİ Ercümend Ersanlı
Melek KALKAN
57 702985 EBELIK ÖĞRENCILERININ SABIR DÜZEYININ İNCELENMESI FUNDA AKDURAN
Özge Karakaya Suzan
NURSAN Cinar
58 546640 TÜRKİYE'DE AKIL YÜRÜTME BECERİSİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ Ercümend Ersanlı
Cem GENÇOĞLU
Volkan DURAN
59 786771 BEŞERÎ SERMAYE PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUMU Harun Kılıçaslan
60 318295 EĞİTİM HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ARAYIŞI VE TİEBOUT MODELİ IŞIĞINDA YERELLEŞME Harun Kılıçaslan
61 167729 EĞİTİM HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME Harun Kılıçaslan
62 675468 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Subhan EKŞİOĞLU
Gizem BAYRAM
Arzu ASLITÜRK
Süleyman DEMİR
63 767326 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE (FOTOKATÜR) FOTOĞRAF VE KARİKATÜR BİRLİKTELİĞİ İLE YARATICI TASARIM CREATIVE DESIGN WITH PHOTO AND CARTOON COLLABORATION IN ARTS EDUCATION Rasim Soylu
64 652754 DERECELENDIRILMIŞ PUANLAMA ANAHTARININ AKADEMIK BAŞARIYA ETKISI Oguzhan Ozdemir
Cihad Kayali
65 612148 BIRINCI SINIF ÖĞRETMENLERININ TÜRKÇE DERSI ÖĞRETIM PROGRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI Ayşegül KARABAY
66 897474 TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN YERİ POSİTİON OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON IN SOCIAL STUDİES TEXTBOOKS IN TURKEY Asım ÇOBAN
MEHMET TEMİR
Numan KAÇAK
67 660376 GUIDING CURRICULUM DEVELOPMENT: STUDENT PERCEPTIONS FOR THE SECOND LANGUAGE LEARNING IN TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING ENVIRONMENTS Sinan Gürleyik
Elif Akdemir
68 435950 CONTENT ANALYSIS FOR THE POST-GRADUATE STUDIES IN CHEMISTRY EDUCATION IN TURKEY Engin MEYDAN
69 778367 OCCUPATIONAL EXPECTATIONS OF STUDENTS OF FOOD QUALITY CONTROL AND ANALYSIS DEPARTMENT Engin MEYDAN
70 952622 ÖĞRETMEN ADAYLARIIN MOBIL ÖĞRENMEYE İLIŞKIN TUTUMLARININ BELIRLENMESI Kemal Turgut
Elif Akdemir
71 896371 EĞITIM FAKÜLTESI ÖĞRENCILERI ILE PEDAGOJIK FORMASYON ÖĞRENCILERIN ÖĞRETMENLIK MESLEĞINE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Oguzhan Ozdemir
Nesrin Korkmaz
72 383591 NURSING STUDENTS’ LISTENING SKILLS AND AFFECTING FACTORS Semanur Özçelik
Nefise Bahçecik
Bedriye Yıldızhan
Berna Turan
Duygu Kaya
Mukaddes Soylu
Sümeyye Kara
73 604673 ACIL YARDIM VE AFET YÖNETIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ MESLEKÎ BEKLENTILERI Serkan Özden
74 190486 ULUSLARARASI GÖÇ SORUNUNUN HUKUKI, EKONOMIK VE SOSYAL DINAMIKLERINE İLIŞKIN TEORIK ÇERÇEVE seda aksümer
75 503667 EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMLERİNİN BAKIŞI Ömür Neczan Özmen
Güzin Özdağoğlu
Muhammet Damar
Sevgi Emirza
Ayça Kübra Hızarcı Payne
76 958452 AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ HANDAN ÖZCAN
77 777444 HEMŞİRELİKTE KARİYER ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK ANALİZİ Hale Turhan Damar
Özlem Bilik
Aşkın Özdağoğlu
Güzin Özdağoğlu
Muhammet Damar
78 123948 TQM IMPLEMENTATIONS IN LIBYA TECHNICAL COLLEGES Dafer Khalil
Muhsin HALIS
79 510844 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE NİTELİK Mükrimin Şevket Güney
Birkut Güler
80 431892 ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI HANDAN ÖZCAN
81 852471 TÜRKİYE’DEKİ ÇEVİRİBİLİM VE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜM MÜFREDATLARININ ALTYAZI ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ayhan GÜNEŞ
82 807746 THE EFFECT ON USER SATISFACTION PERCEIVED QUALITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R Kamil Çelik
Alptekin Sökmen
83 717011 RASYONEL BİR SEÇİM OLARAK ÇOCUK İSİMLERİ TERCİHİ Fethi Nas
Gönül Erdem Nas
84 349222 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞ SEÇİMİ BELİRLEYEN ETKENLER Fethi Nas
Rıdvan ŞİMŞEK
85 813818 QUALITY ASSURANCE STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION: THE CASE OF GHANAIAN POLYTECHNICS PATRICK SWANZY
86 631886 GOVERNMENT INTERVENTIONS IN HIGHER EDUCATION : A THEORETICAL APPROACH Hülya Bulut
87 702723 A CORPUS-BASED STUDY OF LINKING ADVERBIALS THROUGH CONTRASTIVE ANALYSIS OF L1/L2 PHD DISSERTATIONS Hilal Güneş
88 451464 ASSESING THE CONCEPT OF DISTINCTION IN CULINARY TERMS Kubra Yuzuncuyil
Aytekin İsman
Berkay BULUS
89 990012 TÜRKİYE’DE YÜKSEK EĞİTİMİN AKREDİTASYONU KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME Ergün Demirel
Dinçer BAYER
90 325609 SATISFACTION LEVELS AND AFFECTING FACTORS RELATED TO LEARNING OF NURSING STUDENT TAKING INTERNAL MEDICINE NURSING HAVVA SERT
AHMET SEVEN
SERAP ÇETİNKAYA
MERYEM PELİN
91 334190 ÖĞRETIM ELEMANI ILE IDARI PERSONEL MEMNUNIYETININ ÖZEL ALAN (FAKÜLTE, BÖLÜM, BIRIM) DÜZEYINDE ÇEŞITLI BOYUTLARDAN ILIŞKISI Halük Ünsal
Galip YÜKSEL
92 923096 KANSER CERRAHİSİNDE HASTA EĞİTİMİ VE SON TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ 3D BASKI MODELİ Havva Bozdemir
DİLEK AYGİN
93 313376 ARTIRILMIŞ GERÇEKLIĞIN SOSYAL MEDYADA YANSIMALARI: AVATARLAR ARACILIĞIYLA İLETIŞIM Kadriye UZUN
94 381168 DETERMINATION OF CULTURAL INTELLIGENCE AND INTERCULTURAL SENSITIVITY LEVELS OF THE STUDENTS Öznur Adadıoğlu
MERYEM PELİN
AHMET SEVEN
SERAP ÇETİNKAYA
HAVVA SERT
95 815002 YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARI- YEREL KAMU OTORITESI ORTAKLIĞI (TURIZM HAFTASI KAPSAMINDA YEREL TARIH ÇALIŞMASI- TARAKLI ÖRNEĞI) İsmail BİLGİÇLİ
Mehmet Alper CANTİMER
96 897836 STRESS PERCEIVED BY THE STUDENTS TAKING INTERNAL MEDICINE NURSERY CLASS AND THEIR COPING BEHAVIORS FOR STRESS HAVVA SERT
SERAP ÇETİNKAYA
AHMET SEVEN
MERYEM PELİN
97 414691 GERÇEK YAŞAM TEMELLİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL YETERLİK VE OKULA UYUM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Nermin TEMEL
Ozkan Sapsağlam
98 410836 METIN VE VIDEO FORMATLI ÖĞRENME GÜNLÜKLERININ OKUL DENEYIMI DERSI KAPSAMINDA İNCELENMESI Murat DEBBAĞ
Mustafa FİDAN
99 591784 ENHANCING QUALITY IN HIGHER EDUCATION THROUGH INTERNATIONAL COLLABORATION: PROJECT MENTORESS Pınar Ozdemir
Taner Albayrak
100 336459 INTERNAL AND EXTERNAL INTERACTIONS OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION ECOSYSTEMS OF UNIVERSITIES: A STUDY AT TURKISH UNIVERSITIES Pınar Ozdemir
101 403308 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE FARKLILIKLAR Mükrimin Şevket Güney
Birkut Güler
102 485811 CLASSDOJO: DIJITAL SINIF YÖNETIM PROGRAMININ ÖĞRENCI-VELI VE ÖĞRETMEN ÜZERINDEKI ETKILERI Ferhat BAHÇECİ
Burak EFE
103 537895 HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI HAZIRLAMADA DIŞ PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ Emrah Gül
Hakan Gündoğmuş
Çilem DOĞAN GÜL
Mehmet Nuri BODUR
104 754716 6. SINIF FEN BILIMLERI DERSINDE DOLAŞIM SISTEMI KONUSUNUN KAVRAM KARIKATÜRÜ TEKNIĞI ILE ÖĞRETILMESININ ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISININ İNCELENMESI BETÜL ATEŞ
Gökhan ATEŞ
105 753911 2010-2017 YILLARI ARASINDA MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINDAKİ KONTENJAN-YERLEŞEN ÖĞRENCİ DURUMU Hüseyin ÇAVUŞ
106 511812 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜ 2017-2018 GÜZ YARI YILINDA TERCİH EDEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ VE TERCİH NEDENLERİ Ahmet Erhan Tanyeri
Caner Erden
Hakan İşgören
107 240965 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE AÇISINDAN GÖRÜNÜRLÜĞÜ (2000 YILINDAN SONRA KURULAN) Hüseyin ÇAVUŞ
Canan Zehra ÇAVUŞ
108 629020 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN) Canan Zehra ÇAVUŞ
Hüseyin ÇAVUŞ
109 266012 DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF HAKKARI UNIVERSITY STUDENTS Hakan Gündoğmuş
Emrah Gül
Mehmet Nuri BODUR
Çilem DOĞAN GÜL
110 589665 21. YÜZYIL OKULLARINDA EĞITIM ORTAMLARININ TASARIMI Hülya Özkul
Osman Özkul
111 538287 BOLOGNA SÜRECININ UNUTULAN YÜZÜ: SOSYAL BOYUT Devrim VURAL YILMAZ
Cevdet YILMAZ
112 847675 HISTORICAL TRANSFORMATION OF FOREIGN POLICIES IN INTERNATIONAL SYSTEM: EXAMPLE OF TURKEY’S AFRICAN POLICIES AND IT’S ROLE IN HIGHER EDUCATION Asena Boztaş
113 221726 INCIDENTAL LEARNING OR INTENTIONAL LEARNING: A COMPROMISING AND COMPLEMENTARY ACCOUNT Furkan Beşel
114 557363 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Alanur DURMUŞ
Ali Rıza Mancı
Hamza YALÇIN
115 471182 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SEÇMELİ YÖNTEMİN KULLANIMI Adem İşcan
Özlem Gedikli
116 525806 ISSUES RELATED TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY SCHOOLS AND SUGGESTED SOLUTIONS Hilal Güneş
Fulda Karaazmak
117 727139 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KAYGILARININ BELİRLENMESİ Mustafa TÜMEN
Mithat TAKUNYACI
118 223968 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ YETERLİK İNANÇLARI Mithat TAKUNYACI
119 835204 ÖĞRETMEN ADAYLARININ LEGO ROBOTIK ÖĞRETIM, ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK VE TERS YÜZ EDILMIŞ SINIF KAVRAMLARINA İLIŞKIN METAFORIK ALGILARI MURAT DEBBAĞ
Mustafa FİDAN
Barış Çukurbaşı
120 671695 ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Halil ibrahim Balkul
HÜSEYİN ERSOY
121 119855 TÜRKIYE'DE PARAZITOLOJI ALANINDA YAPILAN LISANSÜSTÜ TEZLERIN PROFILI Mehmet Fatih Aydin
122 612030 MESLEK YÜKSEKOKULU BILGISAYAR TEKNOLOJILERI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ BILIŞIM BECERILERININ SEKTÖR AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI Ferhat BAHÇECİ
Ömer ÖZĞAN
123 692611 TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: İÇERİK ANALİZİ Leyla UŞENGÜL
Ferhat BAHÇECİ
124 207286 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE VLOG KULLANIMI: BİR DURUM ÇALIŞMASI Murat DEBBAĞ
Mustafa FİDAN
125 468634 A SUGGESTED BLENDED ACCENT TRAINING PROGRAM TO INCREASE EFL STUDENTS' AWARENESS OF WORLD ENGLISHES: WHAT DO STUDENTS THINK? Abdullah Coşkun
126 454205 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖZELİNDE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN TERCİH EDİLİRLİĞİ Tulin Cetin
Mustafa Erkan TURAN
Ali Demir
Mehmet Ali Yurdusev
127 399929 UZAKTAN EĞITIM ÖĞRENCILERININ ASENKRON DERS VIDEOLARI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI MURAT DEBBAĞ
128 411877 GÖRME ENGELLI BIR ÖĞRENCININ YÜKSEK ÖĞRETIM TECRÜBESI: OTOETNOGRAFIK BIR YAKLAŞIM Dilek Karaca
129 318333 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YATAN BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMI KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI Harun ÖZBEY
130 777663 PLATON’UN EĞITIM ANLAYIŞI Serhat ARSLAN
131 276336 ÇEVIRI EĞITIMINDE ÇEVIRI ETIĞI DERSININ TEMELLENDIRILMESINE YÖNELIK BIR ÖNERI Serhat ARSLAN
132 444580 YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE TARTIŞMALARI:MÜFREDAT VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Ayten Davutoğlu
133 418702 YAZILIM ÜRÜNLERİNDE KULLANICI DENEYİMİNE YÖNELİK KULLANILABİLİRLİK VE KALİTE TESTLERİ Halil ARSLAN
Ahmet Gürkan YÜKSEK
Mustafa Lemi ELYAKAN
Özkan Canay
134 967396 YÜKSEK ÖĞRETİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Duygu Dumanlı Kürkçü
135 515865 RELATIONSHIP MARKETING IN GAINING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HEI: PERSPECTIVE OF RESOURCE ADVANTAGE THEORY Fatih Şahin
Ercan Taşkın
136 460037 VIEWS OF THE STUDENT TEACHERS OF ENGLISH ON THE FLIPPED CLASSROOM MODEL Samed Yasin Öztürk
137 904884 TIBBİ LABORATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL MADDELER İLE İLGİLİ BİLGİ VE FARKINDALIĞI YASEMİN YILDIZ
Şadiye Berna AYKAN
138 999077 BUILDING NEW REALITIES IN MALAYSIA: MULTI-PERSPECTIVE APPROACH THROUGH INTERACTIVE/VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION Rachelle Guizella Salva Blas Blas
139 282374 CHILDREN FROM INTERCULTURAL PARTNERSHIPS, THEIR EDUCATION AND VALUE ORIENTATION: ANALYSIS OF THEORETICAL CONCEPTS Lenka Venterová
140 454331 DEVELOPMENT OF COMPETENCES OF NURSING STUDENTS DURING THEIR FIRST PRACTICAL CLASSES Iwona Bodys-Cupak
Alicja Kamińska
Anna Majda
Joanna Zalewska-Puchała
141 399127 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ Ömer Güngör
safiye bozkurt ekren
Baris DEMIR
Öznur GÖKKAYA
Salih Memiş
142 262235 TEHLIKELI MADDE GÜVENLIK DANIŞMANLIĞININ İŞ GÜVENLIĞINDEKI YERI safiye bozkurt ekren
Ömer Güngör
143 527531 PROFESSIONALIZATION AND TRANSMISSION OF VALUES IN FINE ARTS: RECYCLE PROJECT Rocío Garriga Inarejos
Silvia Martí Marí
144 274407 EXHIBITING PERSONAL ART PROJECTS AS A LEARNIG ACTIVITY IN FINE ARTS STUDIES Silvia Martí Marí
Rocío Garriga Inarejos
145 922139 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ SAĞLIK MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERI Mustafa Altindis
146 193407 LINGUISTIC LAPSES OF TRANSLATING WORDPLAY IN THE HOLY QURAN FROM ARABIC INTO ENGLISH Mohammed H. Al Aqad
147 721082 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKURYAZARLIK ALGILARININ/ANLAYIŞLARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ Ahmet YAMAÇ
148 276184 THE ASSESSMENT OF COUCHING AS AN EDUCATIONAL METHOD BY STUDENTS OF MANAGEMENT Zuzana Birknerova
Miroslav Frankovsky
Zuzana Daňková
149 756394 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİNİN YAPILANDIRILMASI Gülbaşak Yerli
150 665890 Y KUŞAĞINDAN Z KUŞAĞINA GEÇERKEN BILINÇLI FARKINDALIK DÜZEYI VE ANKSIYETE DUYARLILIĞI ARASINDAKI İLIŞKI: İSTINYE ÜNIVERSITESI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERI ILE YAPILAN PILOT ÇALIŞMA AYGÜL KAKIRMAN
151 532432 DIGITAL ROLE PLAYING GAMES TO IMPROVE ENGLISH OUTSIDE THE CLASSROOM: THE CASE OF WORLD OF WARCRAFT Abdullah Coşkun
152 353168 FEVER OF QURAN TRANSLATION AND SUGGESTED PROCEDURES TO OVERCOME THE CHALLENGES IN TRANSLATING PUNS Mohammed H. Al Aqad
153 785208 UNTOUCHABLE SIDES OF QUALITY IN HIGHER EDUCATION (HE) IN LINE WITH BPM, ISO STANDARDS Abdi KURT
Zeki YARAR
154 339929 THE EFFECT OF MOBILE APPLICATION EDUCATION ON SELF-EFFICACY LEVELS OF TYPE-2 DIABETES Berna Orhan
Nefise Bahçecik
155 919344 OPINION OF TYPE-2 DIABETES PATIENTS ON MOBILE APPLICATION EDUCATION Berna Orhan
Nefise Bahçecik
156 139715 CHANGING GAME PREFERENCES OF PRE-SCHOOL CHILDREN Ozkan Sapsağlam
157 237918 EXAMINATION OF AWARENESS LEVELS OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN RELATION TO NATURAL DISASTERS Ozkan Sapsağlam
158 693357 DEĞER YARATAN VE YENILIK ODAKLI BIR ÜNIVERSITE ANLAYIŞI ÇERÇEVESINDE “ÖĞRENCI GIRIŞIM MERKEZI” MODELI Metin IŞIK
Simge Ünlü Kurt
Mustafa Cankut Kurt
159 154798 CLOUD COMPUTING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Ahmet Adalıer
160 305380 KALİTE KONGRESİNDE MESLEKİ GELİŞME KONSEPTİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: KADIN GİRİŞİMCİLERİN PERSPEKTİFİNDEN AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ SARIALTIN HATİCE
161 929819 KALITE GELIŞTIRILMESINDE; SAĞLIKTA KALITE GELIŞTIRMENIN BIR PARÇASI OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI EĞITIMLERININ YERI VE ÖNEMI Ayfer YÜKSEL
162 255314 ALMANCA HAZIRLIK SINIFLARI ÖRNEĞINDE AVRUPA DIL PORTFOLYOSUNA YÖNELIK MATERYAL SEÇIMI Alper Keleş
163 346741 A GLOBAL FALSE DICHOTOMY IN HIGHER EDUCATION: TEACHING OR RESEARCH Ali Baykal
164 464668 HEMŞİRELER SAĞLIK EKİBİ İÇİNDE KENDİSİNİ NASIL ALGILIYOR? DİLEK AYGİN
HANDE AÇIL
HAVVA SERT
AHMET SEVEN
165 952046 INTRODUCTION OF RESEARCH UNIVERSITIES AND RE-POSITIONING OF FINE ARTS FACULTIES IN RELATION TO THE NEW CONSTELLATION Harika Esra Oskay Malicki
166 193065 YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ Galip Yüksel
Halük Ünsal
167 676698 KUŞAKLARA GÖRE HEMŞİRELİK HANDE AÇIL
DİLEK AYGİN
Ayşe ÇELİK YILMAZ
Aysel Gül
Özge Yaman
168 160677 İŞ TÜKENMİŞLİĞİ VE İŞ TÜKENMİŞLİĞİ ALGILAMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Ümran ŞENGÜL
Erdinç BALIK
169 596408 AN ANALYSIS OF RESEARCH TRENDS IN THESES ABOUT COMPUTER ASSISTED ENGLISH EDUCATION IN TURKEY Yalın Kılıç Türel
Harun Aydoğdu
170 980199 EĞİTİMDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ VE SAĞLIK EĞİTİMİNE YANSIMALARI Özge Yaman
DİLEK AYGİN
HANDE AÇIL
Ayşe ÇELİK YILMAZ
Aysel Gül
171 287776 PROJE ÖDEVLERİNİN BULANIK SİSTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR ÖNERİ Oguzhan Ozdemir
Özge Korkmaz
Yalın Kılıç Türel
172 155040 ART DOCTORATE IN FINE ART FACULTIES IN TURKEY Pelin Yıldız
173 805440 DESIGN EDUCATION REGARDING COMPUTATIONAL FACILITIES FORMING CONCEPT OF PARAMETRIC DESIGN Pelin Yıldız
174 735666 EVALUATION OF ELT ELEMENTARY COURSEBOOK “SOLUTIONS” Hilal Güneş
175 783273 DIJITAL VIDEO KULLANIMININ ÖĞRENCILERIN PROSEDÜREL ÖĞRENME BAŞARISINA VE ÖĞRENMEYE İLIŞKIN GÖRÜŞLERINE ETKISININ İNCELENMESI Neşet Mutlu
176 128129 E-TİCARET VE M-TİCARET ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ARAŞTIRMASI Cengiz ERDAL
Sibel Ulusoy
177 730039 MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ARAŞTIRMASI Cengiz ERDAL
Nurhan Çoban
178 299306 İMAJ, İTİBAR VE KRİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Cengiz ERDAL
Şeyda Nur Arapoğlu
179 784856 YÜKSEKÖĞRENİMDE AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN SON DÖNEM TÜRKİYE’YE BAKIŞLARINDA “ROL MODEL TÜRKİYE ALGISI”: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ/ "PERCEPTION OF TURKEY’S ROLE MODEL " OVERVIEW OF AFRICAN STUDENTS AT THE LAST PERIOD OF TURKEY Asena Boztaş
Dilşad Türkmenoğlu Köse
180 944160 15 TEMMUZ KALKIŞMA HAREKETİ BAĞLAMINDA ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGILARI: SAKARYA ÖRNEĞİ Nesrin AKINCI ÇÖTOK
Mustafa DOĞAN
181 847884 YÜKSEKÖĞRETIM KALITE KURULU’NUN KALITE ANLAYIŞI: İŞLETME HASTALIĞI BELIRTILERINE İLIŞKIN BIR DEĞERLENDIRME Ali Faruk Yaylacı
182 534596 ÜNİVERSİTELERİN KALİTE BİRİMLERİNE İLİŞKİN YAPISAL BİR İNCELEME Ali Faruk Yaylacı
Adem Beldağ
183 327694 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Özer Bakar
Mustafa Hüsnü Öğüt
184 477844 SOSYAL MEDYADA ŞİDDET Cengiz ERDAL
Fraidun Aniq
185 135614 ÜNIVERSITEDE AMBALAJ TASARIMI EĞITIMI VE ÖĞRENCI YARIŞMALARININ ÖNEMI Tevfik İnanç İlisulu
186 705643 ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASINA İLIŞKIN ALTERNATIF KAVRAMLARI Fulya Öner Armağan
187 548707 OKUL DIŞI ÖĞRENME ETKINLIKLERI ÜZERINE ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI: AĞIRNAS VADISI ÖRNEĞI Dilek Buldu
Fulya Öner Armağan
188 510514 ÜNİVERSİTE KENTİ OLMAK: KENT SAKİNLERİNİN ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİ ALGISINA DAİR BİR ARAŞTIRMA Devrim VURAL YILMAZ
189 775891 MEASURING SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION: A HEDPERF APPLICATION Devrim VURAL YILMAZ
Cevdet YILMAZ
190 942729 RELATIONSHIP WITH SELF-ESTEEM AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG FOOTBALL PLAYERS. bouhadj meziane
mazari karima
191 510138 YÜKSEKÖĞRETİMDE TERS-YÜZ SINIF ÖĞRETİM MODELİYLE ÖĞRETİMİN KAVRAMSAL GELİŞİME ETKİSİ Ahmet TEKBIYIK
192 297731 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ Gülbaşak Yerli
193 571722 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BİLGİSAYAR ÖZYETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Mustafa ERGUN
Atilla Serdar DEMİR
194 449815 SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ Aysel Gül
DİLEK AYGİN
Özge Yaman
HANDE AÇIL
Ayşe ÇELİK YILMAZ
195 424162 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL KAPILMA DURUMLARI Subhan EKŞİOĞLU
Halük ÜNSAL
196 343175 COPING WITH QUALITY ISSUES IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS’ DEPARTMENTS IN TURKEY THROUGH ACCREDITATION Erman COŞKUN
BÜŞRA ALMA
197 584018 HEMŞIRE ADAYI ÖĞRENCILERIN AHLAKI DUYARLILIK DÜZEYLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLER HAVVA SERT
AHMET SEVEN
MERYEM PELİN
SERAP ÇETİNKAYA
Sevin Altınkaynak
198 218490 HERAKLEITOS’UN BILGELIK ANLAYIŞI Tufan Çötok
199 491096 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MATEMATİK EĞİTİMİ VE MATEMATİK DERS İÇERİKLERİNİN ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Ebubekir AKKOYUNLU
Rabil AYAZOĞLU
Sezgin AKBULUT
200 389055 SOPHOKLES TRAGEDYALARINDA ERDEMLER Tufan Çötok
Özge Kara
201 999760 DIFFERENT APPROACHES TO THESIS PROCESS IN PRACTISE BASED ART EDUCATION IN REGARDS TO STUDENT TENDENCIES Seval Şener
202 620197 SCIENCE EDUCATION IN ICQH (INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION):CONTENT ANALYSIS OF PAPERS Mustafa Akıllı
Murat Genc
203 480117 İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILABİLECEK BİR ÖLÇME ARACININ UYARLANMASI ADAPTATION OF AN INSTRUMENT ABOUT DETERMINING INTERCULTURAL UNDERSTANDING OF STUDENTS IN PRIMARY AND SECONDARY Durmuş BURAK
Sadık DURAN
Halil UZUN
Figen YILDIRIM
Zeynel AMAÇ
Yakup DOĞAN
204 849427 SURİYELİ SIĞINMACILARA EĞİTİM VEREN EĞİTİCİLERİN DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: KİLİS ÖRNEĞİ A QUALITATIVE STUDY ON THE EXPERIENCES OF EDUCATORS WORKING WITH SYRIAN ASYLUM SEEKERS: THE CASE OF KİLİS Sadık DURAN
Zeynel AMAÇ
Durmuş BURAK
205 515335 SON SINIF HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ MERYEM PELİN
SEÇİL EKİZ ERİM
AHMET SEVEN
SERAP ÇETİNKAYA
HAVVA SERT
206 694559 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Funda EROL
Fatma Tanrıkulu
Nasibe Yağmur FİLİZ
Handenur BAŞARAN
Hurmus Kuzgun
özge kapısız
Yurdanur Dikmen
207 622929 INCIDENTAL LEARNING OR INTENTIONAL LEARNING: A COMPROMISING AND COMPLEMENTARY ACCOUNT Furkan Beşel
Cihat Atar
208 921657 DIJITAL EŞITSIZLIK VE ÜNIVERSITE ÖĞRETIMINE ETKILERI Yasin Galip Gencer
209 983524 HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞILIMLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER AHMET SEVEN
Azime Karakoç Kumsar
Feride Taşkın Yılmaz
SERAP ÇETİNKAYA
MERYEM PELİN
HAVVA SERT
210 743358 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE HİGH FİDELİTY SİMÜLASYON KULLANIMI VE SENARYONUN ÖNEMİ Özlem Doğu
211 614544 WEB BASED ONLINE EXAMINATION SYSTEM Enes Ayan
Halil Murat Ünver
212 841391 ARE THE PROSPECTIVE TEACHERS READY TO NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES? Murat GENC
213 350076 DETERMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF RENEWABLE ENERGY Murat GENC
Mustafa Akıllı
214 860559 MI GEÇIRMIŞ BIREYLERDE WEB TABANLI EĞITIMIN ANKSIYETE VE DEPRESYON DÜZEYINE ETKISI Özlem Doğu
Hatice Kaya
Harun Kılıç
Ersan Tatlı
Ramazan Akdemir
215 209748 ÖĞRETMENLERIN YAŞAM BOYU ÖĞRENMELERINI ETKILEYEN FAKTÖRLER ÖLÇEĞI (ÖYBÖEF-Ö)’NIN GELIŞTIRILMESI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI Mustafa BAYRAKCI
ERKAN BOZKAN
216 225881 ÖĞRETMENLERIN MOBIL ÖĞRENMEYE YÖNELIK TUTUMLARI ÖLÇEĞI (ÖMÖYT-Ö)’NIN GELIŞTIRILMESI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI ERKAN BOZKAN
Mustafa BAYRAKCI
217 371453 DIFFICULTIES IN IMPLIMENTING THE CANDIDATE TEACHER TRAINING PROGRAM : A QUALITATIVE STUDY Ramazan ALABAŞ
İhsan YILMAZ
218 624518 SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI SON SINIF ÖĞRENCILERININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞILIMLERININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI Ayşe ÇELİK YILMAZ
DİLEK AYGİN
HANDE AÇIL
Özge Yaman
Aysel Gül
219 688070 INNOVATIVE TEACHERS Francisco Javier Blanco-Encomienda
220 443381 MATEMATİĞİN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM ALANLARININ BİLİNMESİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISI: “BELİRLİ İNTEGRAL ÖRNEĞİ” Rabil Ayazoglu
Ebubekir AKKOYUNLU
Sezgin AKBULUT
221 737422 INTRINSIC AND EXTRINSIC MOTIVATIONS OF SOCIAL MEDIA USE: COLLEGE STUDENTS PERSPECTIVE Naciye Güliz UĞUR
Burçak Başak
222 633253 THE STRUCTURES AND FUNCTIONS OF REGIONAL ACCREDITATION BODIES IN THE UNITED STATES: THE EXAMPLE OF THE SOUTHERN ASSOCIATION OF COLLEGES AND SCHOOLS (SACS) Sedat Gümüş
enes gök
223 566948 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ BÖLÜM/MESLEK TERCIHLERINDE AILE ETKISININ AILE DEĞIŞIM MODELI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI merve tunca
224 735921 KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KALİTEYE OLAN ETKİSİ Aytekin İŞMAN
225 539775 INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE LEARNING READINESS AND DEMOGRAPHIC INFORMATION OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS Fatih VARÇIN
Hasan Erbay
Hakan KÖR
Melih Engin
226 359444 INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LIFELONG LEARNING ATTITUDE AND DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF UNIVERSITY STUDENTS Fatih VARÇIN
Hasan Erbay
Hakan KÖR
227 587645 YAŞLI BAKIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI: PİLOT ÇALIŞMA SERAP ÇETİNKAYA
ŞEYMA TRABZON
AHMET SEVEN
MERYEM PELİN
HAVVA SERT
228 720135 DOKTORA PROGRAMLARINDA KALITE SÜRECI: ORPHEUS MERYEM PELİN
HAVVA SERT
229 952963 KARIYER UYUMLULUĞUNDA MUTLULUK, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE GELECEK ZAMAN YÖNELIMININ YORDAYICI ROLÜ Kemal ÖZTEMEL
Elvan YILDIZ AKYOL
230 654260 WHAT CAN BE DONE FOR THE UNIVERSITY TO BECOME AN ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY? Mustafa BAYRAKCI
Ceren Çetin
231 514491 GENDER ROLE ON SERVICE QUALITY PERCEPTION ABOUT ONLINE EDUCATION Dursun Yener
Mertcan Taşçıoğlu
232 377416 YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Deniz Demircioğlu Diren
Dilek Nam
Selman HIZAL
233 731763 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ÇALIŞMA KAVRAMINA İLIŞKIN ALGILARI Galip Yüksel
Mehmet Buğra Özhan
Semih Kaynak
234 707606 MEASURING SCIENCE: A CRITIQUE OF THE CURRENT BIBLIOMETRIC METHOD Ibrahim Atakan Kubilay
235 412641 KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KALİTEYE OLAN ETKİSİ Metin IŞIK
Ebru YILMAZ
236 182295 ANALITIK HIYERARŞI PROSESI KULLANILARAK DERS İÇERIKLERININ BELIRLENMESI: MATEMATIK 1 DERSI ÖRNEĞI Enes Furkan Erkan
Onur Canpolat
Alper Kiraz
237 367309 YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ MEVCUT DERS İÇERİKLERİNİN VE İŞLENİŞLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE BİR UYGULAMA Sena Kır
Serap Ercan
Furkan Yener
Harun Reşit Yazgan
238 622247 EDUCATIONAL DATA MINING APPLICATION FOR INCREASING QUALITY IN ENGINEERING EDUCATION BERGEN KARABULUT
Şeyma Cihan
239 470367 POPÜLER KÜLTÜR VE KİMLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE Nesrin AKINCI ÇÖTOK
240 748641 ŞİMDİ VE GELECEKTE ZEKİ OKUL Vahit Bademci
Didem Ortacalar
241 341060 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREY VE AİLELER İÇİN DÜZENLENEN YAZ KAMPLARININ SOSYAL ETKİLEŞİM VE ENTEGRASYON ÜZERİNE ETKİLERİ Ahmet Erhan Tanyeri
242 852101 ZEKİ OKUL: KURAMSAL YA DA KAVRAMSAL TEMELLER Didem Ortacalar
Vahit Bademci
243 772979 AİLE DOSTU ŞİRKET POLİTİKALARININ İŞ-YAŞAM DENGESİNE ETKİSİ VE EFQM MODELİYLE İLİŞKİSİ (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ) Zuhal Erol
244 375715 NECATİ GÜNGÖR’ÜN ÇOCUK ÖYKÜLERİNİN KURGUSAL ANLATIYI BAŞLATMA VE BİTİRME ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Beytullah Karagöz
KÜBRA YÜCEL
245 255158 ULUSLARARASI BIR ÖĞRETMEN EĞITIMI PROJESI: EXPEDUCOM Kazım Alat
Zeynep Alat
246 216364 DIVERSITY AT THE UNIVERSITY: EXPERIENCES OF ETHNIC MINORITY STUDENTS Zeynep Alat
247 154044 HEMŞİRE ADAYI ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fatma Tanrıkulu
Funda EROL
Handenur Başaran
Nasibe Yağmur FİLİZ
Yurdanur Dikmen
Hurmus Kuzgun
Sevin Altınkaynak
248 476735 HEMŞIRELIK EĞITIMINDE KALITE: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMI CANAN BİRİMOGLU OKUYAN
EBRU DEVECİ
249 560584 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Songül DOĞANAY
HAVVA SERT
ŞEYMA TRABZON
Selma Altindis
250 142328 FEMINIST PEDAGOGY IN PRACTICE Zeynep Alat
251 457106 CONSIDERING SOCIAL MEDIA AS A VIRTUAL “PANOPTICON”: MEDIA LITERACY IN HIGHER EDUCATION Vahide Melis Yalçın
252 924688 TÜRKIYE'DE EĞITIM HARCAMASI GELIR EŞITSIZLIĞI İLIŞKISI Nurullah Altıntaş
MUSTAFA ÇALIŞKAN
253 770340 MOTIVATION IN ENGLISH MANAGEMENT CULTURE ramazan sayar
254 609948 HEMŞIRELIK LISANS PROGRAMLARINDA KALITE VE AKREDITASYON SERAP ÇETİNKAYA
HAVVA SERT
255 531207 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ HAVVA SERT
ŞEYMA TRABZON
SERAP ÇETİNKAYA
AHMET SEVEN
MERYEM PELİN
256 663272 THE RELATIONSHIP OF DEPRESSION AND ANXIETY WITH THE NICOTINE DEPENDENCY LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS ŞEYMA TRABZON
AYLA EREN ÖZDEMİR
Songül DOĞANAY
257 886090 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE WATSON İNSAN BAKIM MODELİ AHMET SEVEN
HAVVA SERT
258 995322 TIBBI LABORATUVAR TEKNIKLERI EĞITIMINDE KALITENIN GELIŞTIRILMESI HAMZA MALİK OKUYAN
SÜREYYA NUR
CANSU ÖNLEN GÜNERİ
259 372678 YENİLENEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gökhan ULAY
Mustafa BAYRAKCI
260 384852 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ’NİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA YÖNELİK TUTUMLARINDA GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN ETKİSİ CANAN BİRİMOGLU OKUYAN
EBRU DEVECİ
261 422410 CİNSİYETİN NOT ORTALAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEĞİ Serap Ercan
Sena Kır
Furkan Yener
Harun Reşit Yazgan
262 161951 EĞİTİM KALİTESİNDE OKUL TABANLI PROGRAMLARIN YERİ CANAN BİRİMOGLU OKUYAN
263 335219 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serap Ercan
Furkan Yener
Sena Kır
Harun Reşit Yazgan
264 369695 BİR ANTİ-DEMOKRATİK EĞME YÖNTEMİ OLARAK ASKERİ DARBELERİN TÜRKİYE’DE SEÇMEN DAVRANIŞINA ETKİLERİ ENVER SİNAN MALKOÇ
265 244903 INNOVATION AGAINST SCHOOL AND SOCIAL FAILURE. THE PROFESSIONAL PROFILE OF TEACHERS IN CEUTA, SPAIN Javier Blanco
Maria Jose Latorre
Maria José Fernandez Maqueira
Javier Blanco
266 952129 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ’NİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA YÖNELİK TUTUMLARINDA GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN ETKİSİ CANAN BİRİMOGLU OKUYAN
EBRU DEVECİ
267 543851 SCIENTIFIC COLLABORATION IN SAKARYA UNIVERSITY: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS Merve CENGİZ TOKLU
Gökçe CANDAN
268 523581 FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ Mustafa ERGUN
Kazım Alat
Filiz KASIM
269 729541 FARKLI DÜZEYLERDEKİ ÖĞRENCİLERDE KAZANILAN ÇEVRE KAVRAMLARININ GRUP KAVRAM HARİTALARI İLE GÖSTERİLMESİ Türkan Aybike AKARCA
Yüksel Keleş
270 527978 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKREDİTASYON BAŞARISI Sevin Altınkaynak
DİLEK AYGİN
271 972952 ADAM SMITH’TE İŞ BÖLÜMÜ VE SEMPATI İLIŞKISINDE EĞITIMIN ROLÜ Taşkın Erol
272 528788 STOMALI HASTANIN VE AİLESİNİN EĞİTİMİ DİLEK AYGİN
CANSU KOÇ
SERAP HIRA
ESİN DANÇ
273 754080 ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE KONFERANSLARINDA KALİTE KONUSUNDA YAYINLANAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (2013-2016) Adnan Duygun
274 511085 STOMALI HASTALARDA UYUM SORUNLARI DİLEK AYGİN
ESİN DANÇ
CANSU KOÇ
SERAP HIRA
275 829531 VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE KAMUDAKİ YILLIK İZİNLERİN PLANLANARAK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI – SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ ENGİN UÇAR
NİLÜFER YURTAY
276 518258 HEMŞIRELIK EĞITIMINDE KANITA DAYALI UYGULAMALARIN GELIŞTIRILMESI: LITERATÜR TARAMASI Songül Çağlar
Şeyma Demir
Yasemin Yıldırım Usta
277 438762 SOCIAL WORK ADEM DAĞ
278 550831 DETERMINING THE SMARTPHONE ADDICTION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS Ömür Akdemir
Musab Talha AKPINAR
279 892856 MEASURING INNOVATION COMPETENCE: AN ASSESSMENT OF CONSTRUCT RELIABILITY AND VALIDITY Manuel Mari-Benlloch
Mónica Martínez-Gómez
Juan A. Marin-Garcia
280 938414 HEMŞIRELIK EĞITIMINDE KALITE: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMI CANAN BİRİMOGLU OKUYAN
EBRU DEVECİ
281 226667 İKNA EDİCİ İLETİŞİMDE REKLAM MÜZİĞİNİN KULLANIMI : AKBANK REKLAM MÜZIKLERI İKNA TEKNIKLERI AÇISINDAN İNCELENMESI Nuray YILMAZ SERT
Tuba Çevik Ergin
Ebru YILMAZ
282 197612 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DERSİNDE KALİTENİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dursun Aksu
283 301073 QUALITY JOURNEY OF A YOUNG UNIVERSITY: PRACTICES FROM OZYEĞIN UNIVERSITY Tugba Cubukcu
Yasemin Kilit Aklar
284 523329 TERSİNE GÖÇ OLGUSU ÜZERİNİ BİR DEĞERLENDİRME RIDVAN ŞİMŞEK
Fethi Nas
285 318001 ÖĞRENCILERIN KIMYA DERSINE YÖNELIK TUTUMLARI İLE ALGILANAN HIZMET KALITESI İLIŞKISININ BELIRLENMESI: UŞAK ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA ZEYNEP ALKAN ALKAYA
286 360502 “LAİK” VE “SEKÜLER” DİN TASAVVURLARININ TARİHİ VE TOPLUMSAL ZEMİNİ RIDVAN ŞİMŞEK
Fethi Nas
287 475884 ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ALGISI özge kapısız
hürmüs kuzgun
Funda EROL
Handenur Başaran
Yurdanur Dikmen
288 937052 ANALYSIS OF THE CRITICAL THINKING TENDENCY OF THE UNIVERSITY STUDENTS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENTS IN TERMS OF CERTAIN DEMOGRAPHICAL VARIABLES SİNEM HERGÜNER
289 774322 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HIV / AIDS BİLGİ DÜZEYLERİNİN EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ özge kapısız
Çiğdem Şen
Ferhat Koç
Şeyma Çokgezer
Merve Firidin
290 292489 DÜŞTE OLMADIĞIMIZ KANITLANABİLİR Mİ? Onur Kabil
291 932986 EXAMINING THE ATTITUDE OF UNDERGRADUATE STUDENTS TOWARDS MOBILE LEARNING Ömür Akdemir
Musab Talha AKPINAR
292 547935 THE PERCEPTION OF INTERNAL AND EXTERNAL STAKEHOLDERS: THE CASE OF NEVSEHİR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY Emine Zehra TURAN
Gökce Becit İşçitürk
Sevtap Köprülü
Gökhan Seçme
Tekiner KAYA
Aylin ALKAYA
Ayşe Cingöz
293 835293 İLK TÜRK DEVLETLERI KONULARININ ÖĞRETIMINE UYGUN ALTERNATIF ETKINLIK ÖNERISI: KAVRAM BULMACALARI HALİL TOKCAN
Soner Mehmet Özdemir
294 823312 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA KALİTE SÜREYYA NUR
HAMZA MALİK OKUYAN
CANSU ÖNLEN GÜNERİ
295 324723 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mustafa ERGUN
Deniz TÜYSÜZOĞLU
296 326963 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMINDA KALİTE YAKLAŞIMI SÜREYYA NUR
HAMZA MALİK OKUYAN
CANSU ÖNLEN GÜNERİ
297 890222 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Soner Mehmet Özdemir
HALİL TOKCAN
298 764788 OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ UĞRAŞI VE TERAPİ ALANLARININ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREY VE AİLELER ÜZERİNE ETKİLERİ Ahmet Erhan Tanyeri
299 808385 YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASI AKREDİTASYON KRİTERLERİ VE DENETİM SÜRECİ Nail Öztaş
300 386281 TÜRKİYE’DE ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ VE ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bahar colak
İlknur Kahriman
Harun ÖZBEY
Buket Meral
301 257262 TAŞRADA İLAHİYAT ALANI YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN HANDİKAPLARI AKSARAY ÜNV. ÖRNEĞİ Hasan Uçar
302 256546 THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION Hilal Güneş
303 877671 SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI SON SINIF ÖĞRENCILERININ KIŞILIK ÖZELLIKLERININ KARIYER PLANLAMASINA ETKISI Çiğdem Şen
Gülgün Durat
Gümrah Duygu Çulhacık
304 201074 TÜRKİYE’NİN YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDE BAŞLANGICINDAN BUGÜNE YAŞANAN İSTİKRARSIZLIK SORUNU saadet ider
305 304292 YÜKSEKÖĞRENIM ÖĞRENCILERININ TEKNOLOJI OKURYAZARLIK DURUMLARININ GENEL BIR DEĞERLENDIRMESI Ayten Yılmaz Yalçıner
306 247832 YÖNETIMDE MÜHENDISLERIN ETKINLIĞI VE TERCIH EDILME(ME)LERI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA Ayten Yılmaz Yalçıner
307 941362 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARININ İNCELENMESİ Soner Mehmet Özdemir
308 459332 TÜRKİYE'DE YENİDOĞAN AĞRI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ LİSANÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Bahar colak
Harun ÖZBEY
Buket Meral
309 618729 TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK BAKIMIYLA İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Bahar colak
Harun ÖZBEY
Buket Meral
310 173040 HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ELEŞTIREL DÜŞÜNME EĞILIMLERI Semanur Özçelik
Nefise Bahçecik
Esma Seyyar
Mihriban Yılmaz
311 768404 EĞITIMDE KALITE BAĞLAMINDA ALGILANAN HIZMET KALITESININ HEDPERF ILE BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ÇALIŞMA Alkan Alkaya
312 361631 MESLEK YÜKSEKOKULLARI; MEVCUT DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ/VOCATIONAL SCHOOLS; CURRENT SITUATION AND SOLUTION PROPOSALS Ezgi Seyfioğlu
Adem KORKMAZ
313 628907 MESLEKİ EĞİTİM İLE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACININ TESPİTİ / DETERMINATION OF QUALIFIED STAFF NEEDS IN CONSTRUCTION SECTOR WITH VOCATIONAL TRAINING Ezgi Seyfioğlu
Adem KORKMAZ
314 776485 TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK BAKIM EĞİTİMİNDE MEZUN SAYILARININ TAHMİNİ VE KALİTE İLİŞKİSİ Alperen Doğru
Berrin Denizhan
315 351848 SOSYAL BANKACILIK: TEHDİT Mİ FIRSAT MI? MUSTAFA KOÇ
316 810881 ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERINE YÖNELIK SEÇMELI DERS ÖNERI SISTEMI Mehmet Tas
317 676832 21. YÜZYIL İŞ DÜNYASININ MEZUNLARDAN BEKLEDİĞİ BİLGİ VE BECERİLER Mehmet Tas
318 476635 THE USE OF TWITTER WITH ACTIVE LEARNING METHODS INCREASING TEACHING EFFICIENCY AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION STUDIES Timuçin Köroğlu
Nuri Avşarlıgil
Hamid Yeşilyayla
Emrah NOYAN
319 221695 FUNDAMENTAL PROBLEMS IN PUBLIC FINANCE EDUCATION IN UNDERGRADUATE AND PRE-LICENSE EDUCATION IN TURKEY AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION Nuri Avşarlıgil
Hamid Yeşilyayla
Emrah NOYAN
320 778108 ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM SÜRECİNDE MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK KATILDIKLARI ETKİNLİKLER Soner Mehmet Özdemir
Halük ÜNSAL
321 659331 MATEMATİK VE TEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİ (MTTÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI NURAY DEDEOĞLU
BÜŞRA ÇAYLAN
Mithat TAKUNYACI
OZKAN ERGENE
322 543888 LEARNING STYLES: DETERMINING THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS STUDENTS’ LEARNER CHARACTERISTICS WITH KOLB’S LEARNING STYLE INVENTORY Tuğba Koç
Birgit Oberer
Alptekin Erkollar
323 207937 EDUCATING SYRIAN STUDENTS IN TURKISH SCHOOLS: IMPLICATIONS FOR TEACHER EDUCATION Muhammet Ruhat Yasar
Zeynel AMAÇ
324 906756 YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE ÜNİVERSİTE OMBUDSMANLARININ ROLÜ Özer Köseoğlu
Köksal Şahin
325 636563 FACULTY ADVISORY BOARDS: THE CASE OF SAKARYA BUSINESS SCHOOL Adem AKBIYIK
AHMET VECDi CAN
326 419749 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN KADIN REKTÖRLERİ VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLARI Sevim Öztürk
327 693614 YENILIKÇI PROBLEM ÇÖZME TEORISININ (TRIZ) İNŞAAT MÜHENDISLIK EĞITIMINDE KULLANIMI ENGİN YENER
328 943471 HİZMETKAR LİDERLİK İLE ÖĞRETİM ELEMANI-ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP AND TEACHING STAFF-STUDENT INTERACTION: A PUBLIC UNIVERSITY SAMPLE CEMİL ÖRGEV
Mustafa Erdoğan
329 763971 THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP AND TEACHING STAFF-STUDENT INTERACTION: A PUBLIC UNIVERSITY SAMPLE CEMİL ÖRGEV
330 557501 ÖĞRENCİLERİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM VE ALIŞKANLIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Rahime Şentürk
Fatma ŞAHİN
Neşet Mutlu
331 727009 ASSURANCE OF LEARNING IN BUSINESS SCHOOLS: THE CASE OF SAKARYA BUSINESS SCHOOL Adem AKBIYIK
AHMET VECDi CAN
332 712601 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DEĞERLER EĞITIMI VE PROFESYONELIZM Mustafa Altindis
Zubeyde Kacal
Ferhat G Aslan
Selma Altindis
333 787075 EDUCATION AND SOCIO-CULTURAL VIEW OF BLACK AFRICAN FOREIGN STUDENTS AT SAKARYA UNIVERSITY Mouhamed Awali AKINTOLA
Ahmet ESKİCUMALI
334 196975 ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMASINI ELE ALAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ Ferhat BAHÇECİ
Gamze DOĞAN
335 220414 İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÜVEY EVLAT MI? Mehmet Emin ALTUNDEMİR
336 616740 INTERNATIONALIZATION AS AN INEVITABLE SOCIAL CHANGE: AN OVERVIEW OF TURKISH HIGHER EDUCATION CASE OF TURKEY Engin Dağdeviren
Ahmet ESKİCUMALI
337 873422 ÇEVRIMIÇI (ONLINE) ARAMA TEKNIKLERIYLE AKADEMIK AMAÇLI İNGILIZCE DIL KULLANIM BECERILERININ GELIŞTIRILMESI Buğra Zengin
DUYGU DOĞAN
338 268461 THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TRAVEL INSPIRATION AMONG ADOLESCENTS: A STUDY AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS OF KOCAELI PROVINCE IN TURKEY Ekmel Geçer
Hüseyin Serbes
339 463925 TÜRKIYE'DE YENI MEDYA ARAÇLARININ KULLANIM VE ETIK TUTUMLARI ÜZERINDE GLOBALLEŞME SÜRECININ YARATTIĞI ETKILER Çiğdem Çalapkulu
340 349909 ÜNIVERSITELERDE YAZILIM GELIŞTIRME SORUNSALI Özkan Canay
Halil ARSLAN
341 772009 TÜRKIYE'DE BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMLERINDE VERILEN MATEMATIK DERSI IÇERIĞI ILE ILGILI BIR ÖNERI Özkan Canay
Engin Can
342 564314 WHAT DO PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS THINK ABOUT USAGE OF CONCRETE MATERIALS? Sevim Sevgi
343 102661 GIYILEBILIR TEKNOLOJILER ÜZERINE Mustafa ÖZTUNÇ
344 255047 EFFECTIVENESS OF PERCEIVED USABILITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM ON USER SATISFACTION: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R Kamil Çelik
Alptekin Sökmen
345 991621 PAYDAŞ ETKILI FAKÜLTE VIZYON MISYON BELIRLEME; SAKARYA İŞLETME FAKÜLTESI ÖRNEĞI AHMET VECDi CAN
Kamil Taskin
Adem AKBIYIK
346 448802 VERI MADENCILIĞI İLE YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARINDAKI KÜTÜPHANE HIZMETLERININ İYILEŞTIRILMESI IÇIN BIR SISTEM TASARIMI YÜKSEL YURTAY
Özgür Çiftçi
Hüseyin ESKİ
HÜSEYİN DEMİRCİ
347 837507 INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION: PROMOTION, IMPLEMENTATION AND IMPROVEMENT STRATEGIES IN TURKEY IBRAHIM HAJI SHAIBOU
348 232256 EXHIBITING PERSONAL ART PROJECTS AS A LEARNIG ACTIVITY IN FINE ARTS STUDIES Silvia Martí Marí
349 198546 THE INNOVATIVE TEACHER: A KEY FACTOR FOR IMPROVING ACADEMIC PERFORMANCE Maria José Fernandez Maqueira
Javier Blanco
Maria Jose Latorre
350 668329 ASDSADAS dasda dasdada
dasda dasdada