Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 189586 INTUITIVE AND LOGICAL FORM OF STUDENT ACCOMMODATION AND ITS IMPACT ON STUDENTS MANAGEMENT Reza Shabnnejad
2 282745 MANAGEMENT OF INSTRUCTION GIVING SEQUENCES: A CONVERSATION-ANALYTIC PERSPECTIVE cihat atar
3 829816 INCREASING THE QUALITY OF TEACHER TRAINING PROCESS: SAMPLE APPLICATION (DARULMUALLIMIN DRILL SCHOOL ) Savaş KARAGÖZ
4 144413 EVALUAT,ONS OF THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF PRACTICE TEACHERS IN TERMS OF PROSPECTIVE TEACHERS Savaş KARAGÖZ
5 200004 A STUDY OF INTERPERSONAL FUNCTION OF THE GRAPHIC STORY SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS AND ITS ARABIC ADAPTATION: A MULTIMODAL ANALYSIS Ayten Adel
6 778937 YÜKSEKÖĞRETIM SÜRECINDE ULUSLARARASI AKREDITASYON KOŞULLARININ MIMARLIK EĞITIMINE ETKISI gökçe tuna taygun
c. irem gençer
Cigdem Polatoglu
7 689981 A CASE OF FOUNDING AN OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMMES ACCREDITATION AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE: AUDAK Gülsün MERİÇ
Cafer Çelik
Musa Şahin
T. Volkan YÜZER
Elif Toprak
A. Nurhan Şakar
C. Murat Kandemir
8 990383 EĞITIMDE BLOKZINCIR TEKNOLOJISININ KULLANIMI VE UYGULAMA ALANLARI Hakan Yıldırım
Gülsün MERİÇ
9 511432 TRANSHÜMANST ÇAĞDA ÖĞRENME: EĞITIMIN DÖNÜŞÜMÜ Serap Uğur
Gülsün MERİÇ
10 973009 THE IMPORTANCE OF RISK MAPPING IN OPEN AND DISTANCE LEARNING Emre Dinçer
Gülsün MERİÇ
Seval Kardeş Selimoğlu
11 866692 THE ETHICAL AND LEGAL ASPECTS IN EMERGING TECHNOLOGIES: RETHINKING OPEN AND DISTANCE LEARNING Seher Kaşıkara
Gülsün MERİÇ
12 650123 AÇIK VE UZAKTAN ESNEK ÖĞRENME ORTAMLARI İÇIN BIR STRATEJIK KARAR MODELININ GELIŞTIRILMESI Emel Güler
Buket Karatop
Gülsün MERİÇ
13 831406 SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ALAN TERCİHLERİNİN VE MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeşim Üstün Aksoy
14 496601 DEVELOPING A DESIGN THINKING BASED OPEN AND DISTANCE LEARNING MODEL Soner Sozler
Gülsün Meriç
15 922553 MOTIVATION IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING ESRA KIZILIRMAK
16 306111 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE PRESENTEEISM VE PSIKOLOJIK ETKILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA Sevil MÜRTEZAOĞLU
Cansu Bayrakcı
17 822120 11TH DEVELOPMENT PLAN AND THE ROLE OF UNIVERSITIES Tekiner KAYA
Gökhan Seçme
Gökce Becit İşçitürk
Erdoğan ÇİÇEK
Sevil Sungur
18 191434 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN DERS PLANLARINA YANSIMALARI AHMET GÖKMEN
19 109518 MEDYADA ROMANLARA YÖNELİK KALIPYARGI VE ÖNYARGILARIN SUNUMU Hasan Hüseyin TAYLAN
20 189162 TEAM FORMATION AND GROUPING PROBLEM FOR GRADUATION PROJECTS CHUNGWANG MICHAEL DYEK
BENJAMIN MUKADI
NIDAI KORDAL
21 616770 MİMARLIK EĞİTİMİNDE KALİTE: GTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NÜN AKREDİTASYON DENEYİMİ Elif Özlem Aydın
Saniye Karaman Öztaş
Kutlu Sevinç Kayıhan
Seher Güzelçoban Mayuk
22 448138 ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYAL MEDYAYA GÜVEN Hasan Hüseyin TAYLAN
23 400709 BİLİM MERKEZİ GEZİSİ NASIL TASARLANMALI: KIBRIS ADASINDA BİR DENEYİM SEVİLAY ATMACA
AHMET GÖKMEN
24 291344 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE UYGULANMASI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Volkan Cetinkaya
Ali Cemal TOZ
Ali Deveci
25 771971 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN KALİTE ALGISINA ETKİSİ Gökce Becit İşçitürk
Gökhan Seçme
Sevil Sungur
Tekiner KAYA
Erdogan Çiçek
26 883338 YÜKSEKÖĞRETİM DEĞERLENDİRME VE KALİTE GÜVENCESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DURUM RAPORLARININ TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Nazire Burçin Hamutoğlu
emine nur ünveren bilgiç
Muzaffer ELMAS
27 525940 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: CAEP VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU Nazire Burçin Hamutoğlu
Şule Yılmaz-Özden
Muzaffer ELMAS
28 354349 2007’DEN SONRA KURULAN ÜNIVERSITELERIN YÖK İZLEME KRITERLERI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI Erdogan Çiçek
Gökce Becit İşçitürk
Gökhan Seçme
Sevil Sungur
Tekiner KAYA
29 669883 ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Neziha Musaoğlu
Neriman Hocaoğlu Bahadır
30 199733 KIRKLARELI ÜNIVERSITESI KURUMSAL EĞITIM KALITE GÜVENCE SISTEMI MODELI VE UYGULAMASI Alaettin İşeri
31 330507 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE AÇIK ÖĞRETİM MEZUN BİLGİ SİSTEMLERİNİN DURUMU Ali İhsan İbileme
Mehmet Fırat
32 597211 EĞITIMIN SUNUM PERFORMANSININ DEĞERLENDIRMESINDE FARKLI BIR BAKIŞ: VATANDAŞ MEMNUNIYET VE BEKLENTILERI sevilay ece gumus ozuyar
33 386902 ÜNİVERSİTEDEKİ E-PORTFOLYO UYGULAMALARININ ÖZ VE AKRAN PUANLAMALARININ MANY FACET RASCH MODELİYLE İNCELENMESİ İsmail KARAKAYA
Özlem KAYA
Cennet TOBAS
Nazira Tursynbayeva
34 850370 MOBILE APP WIREFRAME FOR MEMORIZING CHINESE CHARACTER THROUGH ANTONYMS, CLASSIFICATION, AND DISTINGUISH CHARACTER’S SIMILARITY Muhammad Meisza
35 204210 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARININ KARİYER VE İSTİHDAM DURUMLARI İLE ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK MEMNUNİYETLERİ Tangül Aytur Özen
Alper Tütünsatar
Dicle Özdemir Küçükçapraz
Adnan Karaibrahimoğlu
Sertaç Selim Sarıca
Pınar Göktaş
Halil İbrahim Özmen
Esin Yavuz
Ahmet Hayrettin Tuncay
Fulya Çınar
Ahmet Elnur
Fatma Ersal
Murat Acar
Murat Ali Dulupcu
36 699957 ERCIYES ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU SÜREKLI İYILEŞTIRME GRUBU AKREDITASYONA ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SULTAN TAŞCI
MEHMET SITKI İLKAY
MUSTAFA ALÇI
DEMET ÜNALAN
tuncay karaaslan
MUSTAFA ÖZTÜRK
37 632013 ERCIYES ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU SÜREKLI İYILEŞTIRME GRUBU ÖĞRETIM ELEMANLARI IÇIN EĞITIM BECERILERI VE ÖLÇME DEĞERLENDIRME EĞITIMLERI tuncay karaaslan
SULTAN TAŞCI
MEHMET SITKI İLKAY
MUSTAFA ALÇI
DEMET ÜNALAN
MUSTAFA ÖZTÜRK
38 538942 PERCEPTION OF NURSING STUDENTS IN THE GAP BETWEEN THEORY-PRACTICE IN NURSING EDUCATION Julien Kisiata Feti
Hatice Şen
39 173196 ANNE BABALARIN ANAOKULU YÖNETIMINDEN BEKLENTILERI VE ANAOKULU YÖNETICILERININ ANNE BABA BEKLENTILERINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Necdet Taskin
40 772099 ECZACILIK EĞİTİMİNDE İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK) KALİTESİ VE KALİTE YÖNETİMİ Kadriye Benkli
Leyla Üstel
İsmail Üstel
41 962476 YÜKSEKÖĞRETİM ÖRGÜT YAPISI İÇERİSİNDE İNFORMAL İLETİŞİMİN YERİ VE ÖNEMİ Cansu Soyer
Ayşegül Nacak
42 701505 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME VE DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Gökhan Seçme
Gökce Becit İşçitürk
Sevil Sungur
Tekiner KAYA
Erdogan Çiçek
43 890169 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI Kerim Karabacak
Mustafa ÖZTUNÇ
44 892175 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI Kerim Karabacak
Mustafa ÖZTUNÇ
45 492107 MATEMATIK ÖĞRETMENI ADAYLARININ GELECEKTE KARŞILAŞABILECEKLERI SORUNLARA ILIŞKIN GÖRÜŞLERI Kerim Karabacak
Mustafa ÖZTUNÇ
46 990977 TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE İLİŞKİ SORUNLAR Kerim Karabacak
47 724846 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER saniye seçme
Muzaffer Okur
48 217896 USING TABA-TYLER MODEL TO EVALUATE WEB-BASED 5I COURSES IN TURKISH UNIVERSITIES Ebru Koc
49 360800 INVESTIGATION OF COMMUNICATION SKILLS OF GIFTED STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ahmet ESKİCUMALI
Naif Kara
Serhat Arslan
50 918303 IMPROVING SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION THROUGH NATURAL LANGUAGE INTERFACES Umut Tekgüç
Zeki Bayram
51 168029 AN ESSAY ON CONTEMPORARY MYTHOLOGY: PEDDLER ZEUS Celal ASLAN
52 555551 RELATIONSHIP BETWEEN FOMO AND LONELINESS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES Fuat TANHAN
53 521282 DEVELOPMENT OF A SCALE TO MEASURE STUDENTS’ SATISFACTION ABOUT DORMITORY SERVICES Hülya Şenol
Mehmet Çağlar
54 923593 ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Serhat Arslan
Funda Aslan
55 255579 WAIS–IV, WISC–V, WPPSI–IV SUBTESTS AND THEIR RELATIONSHIP WITH CHC THEORY. Khalid Marnoufi
56 691721 MOBILE DEVICE SECURITY AWARENESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Gaye TÜRKER
Ahmet Adalıer
57 666072 UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE VE ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ Muesser C. Nat
Selen Kocero Azizoglu
58 812484 YABANCI DİL KURSLARININ SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Aytekin İşman
Nurdan Karasu