Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
743824 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL
125527 YABANCI DIL BILGISI SEVIYE TESPIT SINAVI'NIN (YDS) DÜŞÜNDÜRDÜKLERI
828043 INSTITUTIONAL COMPLETENESS IN HIGHER EDUCATION: AN EXAMINATION OF AN IRISH UNIVERSITY FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL STUDENTS
532815 A STUDY ON THE HECS (HIGHER EDUCATION CONTRIBUTION SCHEME), DEATH AND TAXES IN AUSTRALIA: REVIEWING THE PROPOSAL TO INCLUDE HECS-HELP DEBT AS PART OF AN ESTATE ON DEATH
336993 A MODEL PROPOSAL FOR COMPUTER AIDED EDUCATION
857662 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA KALİTE ÇALIŞMALARI
903405 THE ROLE OF 18TH AMMENDMENT ON THE HIGHE EDUCATION IN PAKISTAN
976714 PATIENT SAFETY CULTURE OF MIDWIFERY STUDENTS
433371 INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING ACADEMIC SELF COMPETENCIES OF MIDWIFERY STUDENTS
177451 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
503284 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
830880 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
245333 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
164290 IMPACT OF STUDENTS’ SELF-ADVOCACY ON THEIR PERCEPTION IN DESIGN-STUDIO
341650 BIR DEVLET ÜNIVERSITESINDE UYGULANAN MENTORLUK PROGRAMININ SONUÇLARININ INCELENMESI: YABANCI DILLER YÜKSEKOKULU ÖRNEĞI
492484 THE EFFECT OF VIBER APPLICATION ON THE ACQUISITION OF CLIPPED, BLENDED AND ACRONYM WORDS
110346 THE USE OF CONTEXT IN TEACHING GRAMMAR AND ITS INFLUENCE ON EFL SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ACHIEVEMENT IN GRAMMAR RULES
897983 MANAGING OF TEACHING STAFF FOR QUALITY EDUCATION DELIVERY IN SECONDARY SCHOOLS
513058 EFFICIENCY ASSESSMENT OF TURKISH UNIVERSITIES USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
208933 RENEWABLE ENERGY IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF NORTH CYPRUS
762336 SELF-EFFICACY OF TEACHERS AS A PREDICTOR OF TEST ANXIETY AMONG UNIVERSITY STUDENTS
817965 AFRIKALI GÖÇMENLERIN AVRUPA YOLCULUĞUNDA TÜRKIYE’NIN ROLÜ/THE ROLE OF TURKEY ON AFRICAN IMMIGRANTS EUROPEAN JOURNEY
616737 2002 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇILIMLARI: AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA
389843 AFRİKA’DAKİ ÇATIŞMALARA BALKANLAR MODELİ: ETNİK VEYA DİNİ? DEVLET VEYA GRUPLAR? /BALKANS MODEL FOR CONFLICTS IN AFRICA: ETHNIC OR RELIGIOUS? STATE OR GROUPS?
752861 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ DERS DENETİMLERİN ÖĞRETMEN PERFORMANSINA VE VELİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
361246 KUZEY KIBRIS’TA MESLEK LİSELERİ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
991500 REASONS TEACHERS WILL BE ECSTATIC WORKING UNDER THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY IN TEACHING PHONOLOGY
580583 KAMU ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARINDA YER ALAN PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ
432995 ERGENLERİN MESLEKİ YÖNELİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
455943 ERGENLERIN SORUNLARINI İÇSELLEŞTIRMESINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
851156 MÜLTECILERIN SAĞLIK SORUNLARI ÜZERINE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESI
394017 ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI
783579 MÜLTECİ KADINLARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ
953162 MÜLTECİLERE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİR REHBER: EVRENSEL ETİK İLKELER
887781 KÜTÜPHANE NITELIĞI ILE ÜNIVERSITE NITELIĞI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
685371 INCOME RESOURCES FOR AN UNIVERSITY AND CASE STUDIES FROM TURKEY
185101 MODERN TEKNOLOJİNİN YARATTIĞI YENİ FOBİ: MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSU (NOMOFOBİ)
100135 HOW TO EVALUATE ACADEMIC STAFF ? EFFICACY AND PERFORMANCE CREATIVITY AND INNOVATION OF THE STRUCTURES AND SCHEMES
490031 ÜNIVERSITELERIN EĞITIM GÖREVININ KALITESINI ARTIRMA ARACI OLARAK PROGRAM DEĞERLENDIRME
915635 YÜKSEKÖĞRETIMDE İNSANI BECERILERIN ÖĞRENENLERE KAZANDIRILMASI İÇIN ÖZ YÖNELIMLI ÖĞRENME MODELI
334490 EFFECT OF THE TRANSFORMATIONAL SCHOOL LEADERSHIP PRACTICES ON SELF EFFICACY AND COLLECTIVE EFFICACY OF TEACHERS PROFESSIONALLY QUALIFIED IN HIGHER EDUCATION
443062 EĞİTİMİN POLİTİK İŞLEVİNE BİR ÖRNEK: DARÜLFÜNUN’DAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE
770936 SAĞLIK SISTEMİNİN CEVAP VEREBİLİRLİĞİNDEKİ HETEROJENLİĞİ ANLAMADA VİNYET YAKLAŞIMI: BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
367392 PSIKOLOJIK DANIŞMAN TÜKENMIŞLIK ÖLÇEĞI
481988 KALİTE VE KALİTELİ ÜNİVERSİTE KAVRAMLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ ALGILARI(GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
460977 KURUM KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI ÜZERINE BIR İNCELEME
832001 ENDÜSTRI 4.0 TOPLUMUNDA ALGORITMA VE PROGRAMLAMA EĞITIMININ ÖNEMI
915272 ÜNIVERSITELERDE STRATEJIK YÖNETIM: PLANLAMA, KONUŞLANDIRMA VE DEĞERLENDIRME SÜREÇLERINDE HOSHIN KANRI YAKLAŞIMI