Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
200004 A STUDY OF INTERPERSONAL FUNCTION OF THE GRAPHIC STORY SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS AND ITS ARABIC ADAPTATION: A MULTIMODAL ANALYSIS
778937 YÜKSEKÖĞRETIM SÜRECINDE ULUSLARARASI AKREDITASYON KOŞULLARININ MIMARLIK EĞITIMINE ETKISI
689981 A CASE OF FOUNDING AN OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMMES ACCREDITATION AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE: AUDAK
990383 EĞITIMDE BLOKZINCIR TEKNOLOJISININ KULLANIMI VE UYGULAMA ALANLARI
511432 TRANSHÜMANST ÇAĞDA ÖĞRENME: EĞITIMIN DÖNÜŞÜMÜ
973009 THE IMPORTANCE OF RISK MAPPING IN OPEN AND DISTANCE LEARNING
866692 THE ETHICAL AND LEGAL ASPECTS IN EMERGING TECHNOLOGIES: RETHINKING OPEN AND DISTANCE LEARNING
650123 AÇIK VE UZAKTAN ESNEK ÖĞRENME ORTAMLARI İÇIN BIR STRATEJIK KARAR MODELININ GELIŞTIRILMESI
831406 SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ALAN TERCİHLERİNİN VE MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
496601 DEVELOPING A DESIGN THINKING BASED OPEN AND DISTANCE LEARNING MODEL
306111 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE PRESENTEEISM VE PSIKOLOJIK ETKILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
822120 11TH DEVELOPMENT PLAN AND THE ROLE OF UNIVERSITIES
191434 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN DERS PLANLARINA YANSIMALARI
189162 TEAM FORMATION AND GROUPING PROBLEM FOR GRADUATION PROJECTS
616770 MİMARLIK EĞİTİMİNDE KALİTE: GTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NÜN AKREDİTASYON DENEYİMİ
400709 BİLİM MERKEZİ GEZİSİ NASIL TASARLANMALI: KIBRIS ADASINDA BİR DENEYİM
291344 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE UYGULANMASI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
771971 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN KALİTE ALGISINA ETKİSİ
883338 YÜKSEKÖĞRETİM DEĞERLENDİRME VE KALİTE GÜVENCESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DURUM RAPORLARININ TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
525940 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: CAEP VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
354349 2007’DEN SONRA KURULAN ÜNIVERSITELERIN YÖK İZLEME KRITERLERI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
669883 ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
199733 KIRKLARELI ÜNIVERSITESI KURUMSAL EĞITIM KALITE GÜVENCE SISTEMI MODELI VE UYGULAMASI
330507 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE AÇIK ÖĞRETİM MEZUN BİLGİ SİSTEMLERİNİN DURUMU
386902 ÜNİVERSİTEDEKİ E-PORTFOLYO UYGULAMALARININ ÖZ VE AKRAN PUANLAMALARININ MANY FACET RASCH MODELİYLE İNCELENMESİ
204210 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARININ KARİYER VE İSTİHDAM DURUMLARI İLE ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK MEMNUNİYETLERİ
699957 ERCIYES ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU SÜREKLI İYILEŞTIRME GRUBU AKREDITASYONA ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
632013 ERCIYES ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU SÜREKLI İYILEŞTIRME GRUBU ÖĞRETIM ELEMANLARI IÇIN EĞITIM BECERILERI VE ÖLÇME DEĞERLENDIRME EĞITIMLERI
538942 PERCEPTION OF NURSING STUDENTS IN THE GAP BETWEEN THEORY-PRACTICE IN NURSING EDUCATION
173196 ANNE BABALARIN ANAOKULU YÖNETIMINDEN BEKLENTILERI VE ANAOKULU YÖNETICILERININ ANNE BABA BEKLENTILERINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
962476 YÜKSEKÖĞRETİM ÖRGÜT YAPISI İÇERİSİNDE İNFORMAL İLETİŞİMİN YERİ VE ÖNEMİ
701505 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME VE DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
890169 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI
892175 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI
492107 MATEMATIK ÖĞRETMENI ADAYLARININ GELECEKTE KARŞILAŞABILECEKLERI SORUNLARA ILIŞKIN GÖRÜŞLERI
990977 TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE İLİŞKİ SORUNLAR
724846 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER
217896 USING TABA-TYLER MODEL TO EVALUATE WEB-BASED 5I COURSES IN TURKISH UNIVERSITIES
360800 INVESTIGATION OF COMMUNICATION SKILLS OF GIFTED STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
918303 IMPROVING SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION THROUGH NATURAL LANGUAGE INTERFACES
168029 AN ESSAY ON CONTEMPORARY MYTHOLOGY: PEDDLER ZEUS
521282 DEVELOPMENT OF A SCALE TO MEASURE STUDENTS’ SATISFACTION ABOUT DORMITORY SERVICES
923593 ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
691721 MOBILE DEVICE SECURITY AWARENESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
666072 UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE VE ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ
812484 YABANCI DİL KURSLARININ SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ