Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
158504 EXAMINING THE ROLE OF INSTRUCTIONAL RESOURCES IN THE IMPLEMENTATION OF 2167 HISTORY SYLLABUS IN ZIMBABWE
218847 PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE INTEGRATION OF GEOGEBRA IN THE TEACHING OF MATHEMATICS IN SOUTH AFRICAN HIGH SCHOOLS
895531 COPING WITH STRUGGLING PRE- SERVICE TEACHERS IN TEACHER TRAINING PROGRAMS.
548009 CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP IN HIGHER EDUCATION: DEVELOPING ASSESSMENT SCALES
810479 CREATING A QUALITY CULTURE IN THE ORGANIZATION: THE CASE OF GÜMÜŞHANE UNIVERSITY
169027 ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL STUDENTS STRUCTURE: THE CASE OF RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY
915420 ANALYSIS OF ACADEMIC INCENTIVE POINTS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
829860 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YAKLAŞIMI: İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
723576 EVALUATION OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF SCALES TO MEASURE STUDENT SATISFACTION USED AS INDICATOR OF SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION IN TURKEY
166548 UÇAK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON
824656 AN EXAMINATION ON ACCREDITATION OF EDUCATION FACULTIES
478496 DETERMINATION OF POSTGRADUATE ACCREDITATION STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION PROGRAMS
928801 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE AKREDİTASYON SÜREÇLERİNİN GELİŞİMİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ÖRNEĞİ
924618 A STUDY ON ACCREDITATION PROCESS FOR VOCATIONAL SCHOOLS WITHIN THE SCOPE OF AVIATION-MAJORING PROGRAMS: AN EXAMPLE OF ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
648036 ESTABLISHING A QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY CASE
866255 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKI ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DUZEYLERININ INCELENMESI
388920 YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARININ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJILERI: KARŞILAŞTIRMALI BIR ANALIZ
236038 VOLUNTARY PUBLIC DISCLOSURE AND DEPOSIT PERFORMANCE: EVIDENCE FROM PORTUGUESE BANKS
111080 KEY PROMPTS FOR BOOSTING STUDENTS’ ENGAGEMENT IN ONLINE WRITING CLASSES
777713 REVISED ALTERNATIVE MODEL FOR CONTINUING PROFESSIONAL TEACHER DEVELOPMENT
926328 ENGAGED PEDAGOGIES TO SUPPORT SOCIAL RESPONSIBILTY IN HE
389921 COGNITIVE PRACTICES TO SUPPORT COMPUTATIONAL THINKING
721174 DEVELOPMENT OF FORMATIVE ASSESSMENT SKILLS: A SOCIOCULTURAL PERSPECTIVE ON LANGUAGE TEACHER EDUCATION
193693 OKUL YÖNETICILERININ VE ÖĞRETMENLERIN DIJITAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERI ILE ÖZNEL İYI OLUŞLARI ARASINDAKI İLIŞKI
360447 DIFFICULTIES & CHALLENGES OF TEACHING TRANSLATION IN THE CONTEXT OF PANDEMIC CRISIS: COVID-19 AS A CASE STUDY
697630 ASCERTAINING THE REPERCUSSION OF COVID-19 PANDEMIC AS MALEDICTION AND BENEDICTION ON EDUCATION SYSTEM IN THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR
845201 A COMPARATIVE STUDY OF STUDENTS' LISTENING COMPREHENSION TAUGHT THROUGH CAPTIONED VIDEO AND AUDIO
567833 ASSESSING THE IMPACT OF E-LEARNING AS A TOOL IN THIS ERA OF GLOBALIZATION FOR SOCIAL STUDIES CURRICULUM DELIVERY OF EDUCATION IN OGUN STATE, NIGERIA
222779 THE EFFECT OF THE LEADERSHIP STYLES OF THE PRINCIPALS ON THE CULTURE IN SCHOOLS
906443 KKTC’İNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMENLİK GÖREVLERİ İLE DENETMENLİK GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI
111228 TÜRKIYE’DE MEDYA, GAZETECILIK VE GAZETECILERE İLIŞKIN GÜNCEL GELIŞMELERIN GAZETECILIK MESLEK İLKELERI BAĞLAMINDA ANALIZI
133214 ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
211391 YENİ MEDYANIN HABER TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
241571 Z KUŞAĞININ KİMLİK OLUŞUMUNDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
285387 DİJİTAL MEDYA ORTAMINDA GAZETECİLERİN ÇALIŞMA OLANAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
324186 SOSYAL MEDYADA SALGIN YÖNETİMİ: SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA’NIN ‘YENİ NORMAL’ ÖNCESİ VE SONRASI TWITTER KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
394285 SİBER ZORBALIK KAVRAMI ÜZERİNDEN BİR FİLM İNCELEMESİ: CYBERBULLY (SANAL ZORBALIK)
409417 Y KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNDE DİJİTAL REKLAMLAR: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
531035 SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLARIN BEĞENİLME DUYGUSUNA ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
762425 ‘’SIMÜLASYON”KAVRAMLARI ÜZERINDEN IDOLOJIK SORGULAMALARLA: « PLESENTVILLE / YAŞAMIN RENKLERI » FILMI ÖRNEĞI
793104 COVID- 19 PANDEMISINDE KULLANILAN SAVUNMA MEKANIZMALARININ TELEVIZYON DIZILERINE YANSIMALARI: JET SOSYETE ÖRNEĞI
885823 TÜKETİCİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINDA ALGI YÖNETİMİNİN ROLÜ: YOUTUBE FENOMENİ MERVE ÖZKAYNAK’IN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
934983 RETHINKING SCHOOL ATTACKS/MASSACRES THROUGH MOVIES: REASONS, CONSEQUENCES, RECOMMENDATIONS
194700 KODLAMA EĞİTİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
230556 EVALUATION OF HONEY BEE AND PROPOLIS AS ANTIOXIDANT AND ANTIGERMINANT EFFECT ON RAW POTATO
330501 EASYSECTIONS: DEVELOPMENT OF SOFTWARE THAT CALCULATES PROPERTIES OF ARBITRARILY DRAWN SECTIONS
347225 HOW TO CLEAR THE UNCONSCIOUS SPACE USING DIGITAL-MANUAL PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE PARSERS? WHAT ARE THE WAYS TO ENSURE HEALTHY THOUGHT FORMATION?
404025 CHARACTERIZATION AND OPTIMIZATION OF ALKALINE CELLULASE PRODUCING FUSARIUM OXYPORUM USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR DEINKING APPLICATION IN PULP AND PAPER INDUSTRY
417831 TIO2 ELECTRONIC DEFECTS STATE CHANGE INVESTIGATION BY ATMOSPHERIC CONDITION
459108 ROCK FATIGUE AND A NEW DYNAMIC HARD ROCK CUTTING TECHNOLOGY
510423 IMPROVED SOCIAL SPIDER ALGORITHM BASED ON WEIGHT FACTOR
651507 HOW DOES UNCONSCIOUS REGULATION OCCUR USING DIGITAL-MANUAL PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE? IS THOUGHT MANAGEMENT POSSIBLE?
766945 THERAPEUTIC EFFECTS OF TANNIC ACID ON MELANOMA
801781 FPGA BASED ALTITUDE CONTROLLER DESIGN FOR QUADROTOR UAV
822329 THE RELATIONSHIP BETWEEN ROCK FATIGUE AND TUNNEL BORING TECHNOLOGIES
926513 BASED ON THE FACE-READING EXAM: EXAMINING HISTORICAL SAMPLE FACES
217232 MULTI-MODE RESOURCE CONSTRAINED MULTI-STOCHASTIC PROJECT SCHEDULING PROBLEM
754810 COMPETENCE OF THE EDUCATIONIST, A MAJOR TREND IMPACTING EDUCATION
380881 THE TANGLY STRUCTURE OF FUNCTIONS WITH ONE VARIABLE
282469 EVLILERDE COVID-19 SALGININDA MEYDANA GELEN TEKNOLOJIYE BAĞIMLILIĞININ EVLILIKTEKI ÇATIŞMALARA ETKISI
661581 IMPACTS OF GLOBALISATION ON INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION - A REVIEW
116067 TECHNO-PEDAGOGICAL COMPETENCE AMONG SENIOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS: DOES GENDER AND STREAM BACKGROUND MAKE ANY DIFFERENCE? A POST COVID-19 PERSPECTIVE
536330 ASSESSING THE FRAMEWORK OF CHINESE MAINSTREAM MEDIA ON NEWS COVERAGE OF TURKEY DURING COVID-19 ERA
873881 YENİ MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM: İKTİDAR PARTİSİ VE ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERLERİNİN TWİTTER KULLANIMLARI
612011 OPENNESS IN TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT
796912 ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
616118 FACTORS AFFECTING SOCIAL DISTANCING AMONG UNIVERSITY STUDENTS DURING COVID-19 PANDEMIC
956817 GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN “EĞİTİM YÖNETİMİ” UYGULAMALARI: FİNLANDİYA VE K.K.T.C ÖRNEĞİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
655847 DENETİME YÖNELİK OKUL MÜDÜRLERİNİN ÜSTLENEBİLECEKLERİ ROL VE SORUMLULUKLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
439051 ADAY ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM DENETMENLERİNİN REHBERLİK GÖREVİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
337411 AKIL VE ZEKÂ OYUNLARININ KKTC ORTA EĞİTİM KURUMLARINDA SEÇMELİ DERS OLMASININ ÖNEMİNİN İNCELENMESİ
138959 BELLEK DESTEKLEYİCİ STRATEJİLERİNİN ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
903682 “POLATPAŞA LISESINDEKI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCILERIN PANDEMI DÖNEMINDEKI UZAKTAN EĞITIMDE MOTIVASYONUNU ETKILEYEN FAKTÖRLERE İLIŞKIN DURUM DEĞERLENDIRILMESI”
533774 SINIF ÖĞRETMENLERININ SINIF YÖNETIMI DISIPLIN MODELLERI ÜZERINE YAPILAN BILIMSEL
245462 PANDEMI DÖNEMINDE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI (KKTC)’DE İLKÖĞRETIM SÜRECI
803362 YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ BEKLENTİLERİNE GÖRE İLKOKULLARIN FİNANSAL KAYNAK SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
113009 EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
184624 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ALAN BİLGİSİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
385444 COVID 19 SÜRECINDE UYGULANAN UZAKTAN EĞITIM MODELINDE MAĞUSA BÖLGESI ORTAÖĞRETIM OKULLARINDA GÖREV YAPAN MÜZIK ÖĞRETMENLERININ YAŞADIĞI SORUNLARA İLIŞKIN DURUM
505714 PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNU NELER ETKİLEDİ?
452170 COVİD-19 SÜRESİNCE KKTC’DE HİZMET VEREN LİSELERDE MÜDÜRLERİN VE ÖĞRETMNELERİN EĞİTİM DÖNEMİNDE DENETİM KONTROLLERİ
636880 PANDEMİ SONRASI ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
729021 EĞİTİMİN KONTROL ALTINA ALINMASINDA DENETMENLERİN BİREYİN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
274392 SCOPUS VERI TABANINDA KADIN ÖĞRETMEN VE MESLEKI GELIŞIM KAVRAMLARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI
222460 İLKÖĞRETİME OKULA GİDEMEDEN BAŞLAMAK
192547 COVID-19 SÜRESINCE KKTC MESLEKI TEKNIK OKULLARINDAKI EĞITIM POLITIKALARINA İLIŞKIN ÜNIVERSITE, ORTA/LISE OKUL İDARECI, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI
630852 YÖNETICILERIN PANDEMI ÖNCESI VE PANDEMI DÖNEMINDE ÇEVRE ILE OKUL LIDERLIĞI DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI
996369 DIJITAL ÇAĞDA AÇIK EĞITIM KAYNAKLARININ ÖNEMI
922276 SOS ÇOCUK KÖYÜNDE KALAN 7-11 YAŞ ÇOCUKLARININ ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
637280 KÜBA EĞİTİM SİSTEMİ; KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM
866952 PANDEMI SÜRECINDE UZAKTAN EĞITIM: SINIRLILIKLAR VE ÖNERILER
522804 KKTC İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
643889 PANDEMIDE KRIZ YÖNETIMINE YÖNELIK EĞITIM KURUMLARINDA ORTAYA KONULAN PLANLAMA VE UYGULAMALAR; KUZEY KIBRIS ÖRNEĞI
856156 ÖĞRETMENLERIN TEKNOLOJIK BILGI YETERLILIKLERININ ÖNEMININ SANAL SINIF YÖNETIMI AÇISINDAN İNCELENMESI
731525 BİR GRUP ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINDA İNTERNETİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
984461 INFLUENCE OF TEACHING CULTURE ON STUDENTS’ SATISFACTION: A PHENOMENOGRAPHIC STUDY IN FINNISH UNIVERSITIES
246272 META-ANALYSIS STUDY ON THE EFFECT OF DIFFERENT VARIABLES ON NOMOPHOBIA AND PHOMOPHOBIA
931169 TÜRKİYE’DE E-DEĞERLENDİRME ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ İÇERİK ANALİZİ
272927 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKA ALANLARININ İNCELENMESİ; KKTC ÖRNEĞİ
285305 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ERKEN GEOMETRİ BECERİLERİNİ KAZANMALARINDA SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİN ETKİSİ
474526 TÜRKIYE VE KKTC’DEKI OKUL ÖNCESI KAYNAŞTIRMAYLA İLGILI YAPILAN ARAŞTIRMALARIN GÖZDEN GEÇIRILMESI: İÇERIK ANALIZI
657919 ASSESSMENT OF LEARNING OR ASSESSMENT FOR LEARNING: LESSONS LEARNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC
282629 TECHNO-PEDAGOGICAL COMPETENCE AMONG SENIOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS: DOES GENDER AND STREAM BACKGROUND MAKE ANY DIFFERENCE? A POST COVID-19 PERSPECTIVE
210795 ACCORDING TO TALIS 2018 DATA, TEACHERS’ SELF-EFFICACY IN TERMS OF PREVIOUS EXPERIENCE AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE TURKISH WORLD: SAMPLE OF TURKEY AND KAZAKHSTAN
246825 L2 LEXICAL REINFORCEMENT THROUGH MOBILE APPLICATIONS IN NORTHERN CYPRUS
490202 AN OVERVIEW OF MICRO-CREDENTIALS IN THE CONTEXT OF DEFINITIONS, PRACTICES, AND QUALITY ASSURANCE IMPLICATIONS
600931 USING DATA MINING IN SMART HEALTHCARE SYSTEMS TO FACE COVID19
680771 YÖNETİMDE UZAKTAN YÖNETİM İLE YERİNDEN OKUL YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
225123 DIJITAL VATANDAŞLIK EĞITIMI VE PAYDAŞLARIN ROLÜ
657978 ENHANCEMENT OF SRI LANKAN CLAY VARIETIES FOR MORE STRENGTHEN STRUCTURES
177366 YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA TEKNOLOJI OKURYAZARLIĞI
507805 YÖNETIMDE GÜDÜLEME
678940 SPOR MERKEZI KULLANAN AKTİF SPORCULARİN SERBEST ZAMAN DOYUMU DURUMUNUN BELİRLENMESİ
475342 SPORCULARDA DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERININ ILETIŞIM BECERILERI DÜZEYINE ETKISI
575625 OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULLARIN MALİ DURUMLARININ VE BÜTÇE YÖNETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
983211 OKULLARDA ŞİDDETİN SEBEPLERİ
293868 INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND BUSINESS VALUES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT
532409 AHLAK YAPISI BOZULMUŞ TOPLUMLARIN ISLAHINDA KURAN-I KERIM’IN ROLÜ